Stikkord: Inghill Johansen

Får Amalie Skram-prisen

Inghill Johansen ble i går kveld tildelt prisen på Litteraturhuset i Bergen.

Dobloug til Petterson og Johansen

Doblougprisen skal fremme norsk og svensk skjønnlitteratur gjennom årlige prisutdelinger til forfattere, eller gjennom bidrag til trykning av skjønnlitterære og litteraturhistoriske verker. Prisen er...