annonse

Stikkord: Åse Wetås

Norske fagtermar trengst for eit velfungerande norsk fagspråk

Direktør i Språkrådet, Åse Wetås, svarer på professor Bernt Ø. Thorvaldsens innlegg om terminologiutvikling på norsk.

På høy tid med Språklov

Det var på høy tid at Norge fikk en egen Språklov, slik som flere andre land, men det er fremdeles en vei å gå.

Er norsk important?

Norske tilstander: Inglishen truer – hvordan skal vi forsvare oss?