Stikkord: Anja Dahle Øverbye

– Ei målgruppe som fort blir litt oversett

BARNEBOKPROFILEN: Anja Dahle Øverbye har skrevet ei oppvekstskildring til ei målgruppe ho meinar blir oversett, nemlig gutar.