Strawberry ut av Forleggerforeningen

Ønsket ikke å ta Bastion inn i foreningen – melder alle Strawberry-forlagene ut.

En lengre diskusjon i Forleggerforeningen har nå få sitt foreløpige punktum: Strawberry melder forlagsvirksomheten ut av foreningen, etter at en debatt rundt Bastions fremtidige status. Striden har sitt utspring i den såkalte konsernparagrafen i Forleggerforeningens vedtekter. Denne går ut på at et forlagskonsern ikke kan ha deler av virksomheten som medlemmer i Forleggerforeningen, og deler utenfor foreningens sfære – som dermed ikke er bundet av fastprisen.

– Vi har over tid hatt samtaler, som jeg vil beskrive som en god dialog, men Strawberry har nå meddelt oss at de ønsker å melde seg ut av foreningen og ikke vil delta på dagens generalforsamling, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen.

Bastion «på vent»

Strawberry Publishing har gjennom mesteparten av sitt relativt korte liv vært medlemmer i Forleggerforeningen, men har underveis kjøpt opp ikke-medlemmer og tradisjonelle «fripris-forlag» som Juritzen og Bastion – førstnevnte er helt innlemmet i hovedforlaget i Universitetetsgata, mens sistnevntes status har ligget «på vent».

Tidligere har Forleggerforeningens styre også hatt tilsvarende diskusjoner rundt Vigmostad & Bjørkes forlagsimperium, hvor Fagbokforlaget har ligget utenfor mens forlaget Vigmostad & Bjørke var medlemmer i Forleggerforeningen. Det hele endte med at V&B meldte seg ut.

– Står stødig

Med Strawberrys exit blir det en betydelig allmennbok-omsetning som forsvinner ut og potensielt kan havne i fripris-terreng (V&B valgte for sin allmennbok-virksomhet å knytte seg til fastprisen). Strawberry og Capitana omsatte ifølge den ferske Bransjestatistikken i fjor for totalt over 60 mill. kr. I tillegg kommer Bastion, som i 2018 omsatte for over 40 mill. kr. Det betyr at en allmenbokomsetning på over 100 mill. kr, og økende, nå blir satt i spill.

– Det er en stor aktør som forsvinner ut, Einarsson?

– Ja, det er det. Jeg skulle gjerne hatt dem med, men jeg tror fastprisen står stødig selv om ikke alle er med. Det norske systemet bygger på frivillighet og slik må det være. Men jeg har meddelt Jonas at de er hjertelig velkomne tilbake i fremtiden, sier Kristenn Einarsson, med henvisning til Strawberry Publishings forlagssjef Jonas Forsang.

– Ønsket ikke utmelding

– Vi ønsket ikke å melde oss ut, dette er en konsekvens av vårt eierskap på over 50 prosent i nisjeforlaget Bastion forlag som fokuserer på oversatte feelgoodromaner. Vi forsøkte først å få til et unntak av Forleggerforeningen så vi kunne fortsette som medlem, men respekterer selvsagt avgjørelsen deres og tar konsekvensene av det, sier Jonas Forsang, forlagssjef og deleier i Strawberry Publishing. – Når det er sagt forandrer dette ingenting hos oss, hvert forlag vil fortsette slik de alltid har, og vi ser frem mot å fortsatt bidra til styrking og modernisering av norsk bokbransje, og videreføre det gode samarbeidet med Forleggerforeningen.

Krever annen modell

– Hvorfor kan ikke Bastion følge fastprisen?

– Bastion har en helt annen forretningsmodell og litterær profil enn tradisjonelle norske forlag, inklusive den øvrige Strawberry-familien. For Bastion representerer massemarkedet en stor andel av inntektene, og der er man avhengig av fleksibilitet rundt ulike salgsledd og prisingen av bøkene i et marked der alt endrer seg fort. Bøker i feelgood-segmentet konkurrerer strengt tatt ikke med norsk skjønnlitteratur, eller norske forfattere for den saks skyld. Denne sjangeren er avhengig av bred distribusjon i massemarkedet, noe vi selvsagt må forholde oss til, sier Forsang.

 

Bildet: Forlagssjef Jonas Forsang og deleier Petter Stordalen melder Strawberrys forlagsfamilie ut av Forleggerforeningen.