Stor kompensasjonsordning til kultur

Kulturminister Abid Raja

Pakken som ble presentert i dag består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner.

– Det er en veldig krevende tid for kultur-, frivillighet og idrettssektoren, der både bedrifter, virksomheter, lag, foreninger og enkeltpersoner har sett inntektene sine helt eller delvis forsvinne nærmest over natten. Regjeringen vil gjøre det vi kan for å avhjelpe situasjonen, og jeg er glad for å presentere kraftfulle tiltak, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Pakken som ble presentert i dag består av en kompensasjonsordning for kulturlivet som vil utgjøre cirka 300 millioner kroner. Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg og deltakeravgifter, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset.

– Sammen med tiltakene vi allerede har presentert, at regjeringen ikke vil kreve tilbake tilskudd til kultur- og frivillighetsformål, en målrettet innsats for å kompensere frilansere og selvstendig næringsdrivende basert på inntekt de siste tre år, herunder en ordning for sosialhjelp de første 17 dagene, og dessuten at staten tar det aller meste av regningen ved permitteringer, har vi i sum fått på plass en god pakke til sektoren. Nå rykker vi altså ut med en omfattende ordning som vil komme svært mange aktører til gode.

– Likevel vil vi fortsette å følge opp i dialog med organisasjoner, foreninger og lag, selskaper og virksomheter, og kontinuerlig vurdere ytterligere tiltak. Vi er inne i en krevende periode for hele sektoren, men regjeringen har sagt at vi vil gjøre det vi kan for å redde arbeidsplasser, og det er denne ordningen et godt bidrag til, avslutter Abid Raja.

Direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen er glad for tiltakene:

– Sammen med tiltakene for frilansere og selvstendig næringsdrivende vil denne ordningen bidra til å hjelpe betydelige deler av kunst- og kultursektoren gjennom krisen. Kulturnæringen er så skjør og består av så mange små aktører at langtidsvirkningene av koronakrisen kan bli omfattende. Vi trenger alle de verktøyene vi kan få.

Ordningen vil forvaltes av henholdsvis Kulturrådet og Lotteri- og stiftelsestilsynet, med den tekniske løsningen for ordningen i Lotteri- og stiftelsestilsynet. I første omgang skal ordningen kompensere for arrangementer som skulle blitt avholdt mellom 5. mars og ut april.