Sterk vekst i Gyldendal

Konsernsjef John Tørres Thuv (Foto: Gyldendal)

I en melding til Oslo Børs forteller Gyldendal-konsernet om godt salg og bedret driftsresultat ved inngangen til årets to siste måneder og det viktige julesalget.

Børskursen ligger nå på 468 kroner, hvilket gir en total børsverdi på litt over en milliard kroner.

Her er børsmeldingen i sin helhet:

Gyldendal påvirkes av situasjonen i samfunnet og foran det avgjørende julesalget er usikkerheten større enn normalt.

Hittil i år er resultatene preget av en utsatt skolereform, men dette veies i sum opp av ekstraordinær stor etterspørsel etter litteratur, historier og kunnskap i form av bøker, e-bøker og lydbøker, samt innendørsaktiviteter som brettspill og puslespill.

Per oktober har inntektene en vekst på mer enn 200 millioner til over 1,8 milliarder. Det har vært god vekst i inntektene alle måneder så langt i år, og veksttakten har økt gjennom høsten. Det er spesielt digitale formater, kunnskapstjenester og bokhandel som driver veksten.

Alle våre forretningsområder; Handel og markedsplasser, Forlag og innholdsproduksjon og Tjenester har god utvikling så langt i år.

Året 2020 har vært ekstraordinært også for Gyldendal, pandemien og myndighetenes restriksjoner har hatt betydelig innvirkning på adferden til våre kunder og brukere. Gyldendal sin satsing på digitale formater og tjenester kommer nå svært tydelig forfattere, lesere, skoleelever og studenter til gode. Det er høyere engasjement i alle våre digitale tjenester og kanaler som nå utgjør nær 40 % av våre samlede inntekter.

De siste årene har vi investert betydelig i læremidler og digitale tjenester for å møte fagfornyelsen i skolen. I videregående skole har innkjøpene vært i henhold til våre forventninger. I grunnskolen opplever vi at innkjøpene av analoge læremidler er utsatt, samtidig ser vi at skolene har tatt godt imot Skolestudio, Gyldendals nye plattform for digital læring. Antall lisenser på digitale læremidler i skolen har vokst til over 1 million i år. Vekst i antall studenter bidrar til økt etterspørsel også etter analoge og digitale lærebøker i høyere utdanning.

I allmennbokmarkedet selger Gyldendal flere papirbøker, e-bøker og lydbøker enn noen gang tidligere. Strømmetjenesten Fabel fortsetter å ta markedsandeler. ARKs butikker og netthandel har sterk vekst, gjennom salg av både bøker og andre varer.

Årets to siste måneder står normalt for en tredel av årets omsetning. Smittesituasjonen og de nødvendige tiltakene i samfunnet bidrar til større usikkerhet fremover, spesielt for våre 151 butikker. Vi er likevel optimistiske både med tanke på årets utvikling så langt og fordi vi vet at bøker er populære julegaver – som ofte får en ekstra verdi i utfordrende tider.

Økt veksttakt gjennom høsten gir også en betydelig forbedring i resultatene så langt i år.