Sterk resultatforbedring i Norli Libris

Norli Libris er fremdeles i minus, men bedret resultatet med over 40 mill kr. i 2013.

Omsetningen i Norli Libris landet i 2013 på 972,4 mill kr. Det er noe ned fra året før (981,8 mill. kr). Driftsresultat før avskrivninger økte til 60,4 mill. kr, opp fra 17,4 mill. kr i 2012. Fremdeles viser bunnlinjen minus: resultatet før skatt landet i 2013 på minus 1,7 mill kr. Det er en kraftig forbedring fra et nesten katastrofalt 2012, hvor Norli Libris måtte tåle et underskudd på hele 43,2 mill. kr.

Det betyr at Norli Libris i 2013 har bedret resultatet før avskrivninger (EBITDA) med 43,0 MNOK og resultatet før skatt med 41,5 MNOK.

«Resultatforbedringene er knyttet til kostnadseffektivisering i butikkene, hos vareforsyner og ved kjedekontoret. Investeringer i og driften av digitale løsninger belaster fortsatt konsernets resultat. Den nye handelsløsningen på Norli.no ble lansert i 2013, heter det i en pressemelding fra Norli Libris, hvor bokhandelsmarkedet beskrives som stabilt, men preget av strukturendringer og økende konkurranse.

Det er til sammen 163 butikker som er med i Norli Libris, herav 87 egeneide butikker. I løpet av 2013 er det åpnet 4 nye butikker, mens 3 er avviklet.  Norli og Libris kjedenes samlede omsetning ut av butikk utgjorde i 2013 ca. 1,5 mrd.

Kontantstrømmen i konsernet beskrives som god. Langsiktig gjeld er redusert ytterligere i 2013. For konsernet økte egenkapitalandelen til 25,5 % pr. 31.12.2013.

Videre i pressemeldingen heter det:

«Det arbeides aktivt med å videreutvikle konsernets butikkportefølje. Det er i løpet av de siste årene åpnet nye lønnsomme butikker, dette fortsetter. Det er inngått kontrakt om åpning av 4 nye Norli butikker i 2014 så langt. Kjedens største butikk Universitetsgaten moderniseres og fremstår i ny drakt i mai 2014. Med en fortsatt stabil markedsutvikling er selskapets fremtidsutsikter gode. Det arbeides med utvikling, driftsforbedring og kompetanseutvikling. Samordning av distribusjon og sortiment, bedrede marginer og reduserte kostnader vil gi ytterligere resultatforbedringer i tiden som kommer. Det forventes noe resultatforbedring også i 2014.

Norli Libris er en ordentlig bokhandel med det store utvalget og gode tilbud. Den posisjonen skal videreutvikles og forsterkes. Norli Libris omsatte i 2013 ca. 5 mill. bøker gjennom sine butikker fordelt på over 60.000 unike titler.
Norli Libris skal i de kommende årene skape god lønnsomhet slik at vi kan fortsette å være en ordentlig bokhandel med det store utvalget og gode tilbud. Når vi lykkes med dette vil vi fortsette å være den største avtageren av litteratur både i volum og bredde i det Norske markedet. Dette tilbyr vi til lesere over hele landet, enten gjennom vårt store nett av godt beliggende butikker, eller digitalt på Norli.no. Dette er viktig for utviklingen av norsk litteratur, for forlag, forfattere og lesere.»