– Kan drive god butikk i mange år

John Thomasgaard er svært glad for den sterke resultatforbedringen i Norli Libris. Han ser kun én stor utfordring i årene som kommer: Hvordan bokmarkedet generelt utvikler seg.

Fra et nesten katastrofalt 2012, med et underskudd på 43 mill. kr, er Norli Libris nesten i null. Administrerende direktør John Thomasgaard er godt fornøyd, og sier dette om hva som har vært resepten:  Det korte og enkle svaret på det er at vi har redusert kostnadene kraftig, uten å miste nevneverdig omsetning.

Han varsler et 2014 med omfattende lagerrydding og ytterligere resultatforbedring.

Omsetningen i Norli Libris landet i 2013 på 972,4 mill. kr. Det er noe ned fra året før (981,8 mill. kr). Driftsresultat før avskrivninger økte til 60,4 mill. kr, opp fra 17,4 mill. kr i 2012. Fremdeles viser bunnlinjen minus: resultatet før skatt landet i 2013 på minus 1,7 mill. kr. Det er en kraftig forbedring fra 2012, hvor Norli Libris måtte tåle et underskudd på hele 43,2 mill. kr.

 

Rydder i butikk

Det heter i pressemeldingen deres at «Resultatforbedringene er knyttet til kostnadseffektivisering i butikkene, hos vareforsyner og ved kjedekontoret.» I dette ligger også en reduksjon i antall ansatte?

Ja, vi har noe færre årsverk. Gjennom 2013 reduserte vi med 30 årsverk, 10 på hovedkontoret og 20 ute i butikk.

Han kan fortelle at de nå har en generalgjennomgang av hva som finnes i på de mange hyllemeterne og på lager rundt omkring i Norli- og Libris-butikkene:

Vi tar en kraftig opprydning i varebeholdningen nå i 2014.

 

Flere kjedeeide

Det er til sammen 163 butikker med i Norli Libris. I løpet av 2013 ble det åpnet fire nye butikker, mens tre ble avviklet.  Norli og Libris kjedenes samlede omsetning ut av butikk utgjorde i 2013 ca. 1,5 mrd.

I dag er 87 av 164 butikker i Norli Libris-systemet eid av selskapet. Er det et mål å øke andelen dere selv eier?

Andelen butikker vi eier vil nok øke. Noen av de som nå driver sin egen virksomhet ønsker ikke å drive lenger, på grunn av alder og at det ikke er arvtagere til butikken. Da overtar vi noen, mens enkelte blir lagt ned. I tillegg etablerer vi noen nye butikker på interessante steder.

 

Mer fysisk enn digitalt

De største konkurrerende kjeden, ARK, har de siste par årene satset tungt digitalt og vunnet betydelige markedsandeler på e-boksiden. John Thomasgaard medgir at Norli Libris de siste par årene har måttet fokusere på butikkdriften heller enn det digitale:

Vi har fått på plass vår nye netthandel «inhouse», men vi har ikke hatt råd til å satse så mye på å markedsføre denne som ARK. I den fasen vi er nå, er det ikke digitalhandelen som kan tilføre oss midler. Butikkdriften vår finansieres av butikkhandel. Så enkelt er det.

 

Skal i pluss

Det heter i pressemeldingen deres at deres at det forventes noe resultatforbedring også i 2014. Hva ligger i det, mer konkret?

At vi endelig får se positive tall helt ned, med andre ord en resultatforbedring på noen millioner kroner. Det bør vi klare. Ser vi på driftsresultat før avskrivninger ligger dette på 60 millioner. Det er et godt nivå og på linje med våre konkurrenter.

Problemet dukker opp lenger ned i regnskapet, konstaterer Thomasgaard:

Vi har svakere balanse og større avskrivninger enn konkurrentene, men der vil vi se en vesentlig forbedring fremover. Når vi nå er i stand til å nedbetale gjeld, vil dette også få effekt hele veien ned til bunnlinjen.

 

En hovedutfordring

Hva er de største utfordringene i månedene og årene som kommer?

Egentlig bare én: Hvordan bokmarkedet utvikler seg. Vi har ingen illusjoner om at vi får en vekst på papirbøker i butikk, men tror heller ikke at vi får det store fallet. Med en stagnasjon, eller en liten tilbakegang, vil det være fullt mulig å drive god butikk i mange år fremover.