Statsstipend til Geir Uthaug?

Regjeringen foreslår at Anne Margrethe Helgesen og Geir Uthaug får statsstipend.

Det blir flere kroner til kunstnerstipend, delvis på grunn av utfasing av andre tiltak. To kunstnere med litterær bakgrunn kan få statsstipend.

Forfattere, oversettere og andre frilansere på litteraturfeltet har nok vært spent på om regjeringen vil kutte i bevilgningene til Statens kunstnerstipender.

 

Flere arbeidsstipend

Posten for kunstnerstipend foreslås økt, delvis på grunn av utfasing av tiltak under andre poster. For 2015 foreslår regjeringen at man øker antallet ordinære arbeidsstipend til 328, noe som er en økning på 24 stipender fra 2014. I tillegg foreslås midler til 167 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipendets størrelse foreslås økt fra 205.000 kroner til 210.000 kroner.

 

Wergeland, Byron og Blake

Regjeringen foreslår også at to kunstnere med litterær bakgrunn tildeles statsstipend à 429.700 kroner:

Anne Margrethe Helgesen er blant annet teaterutøver, regissør og forsker, men har også skrevet flere barnebøker.

Geir Uthaug er forfatter, lyriker, gjendikter og litteraturformidler. Han ga i Wergeland-året 2008 ut den store Wergeland-biografien Et verdensdyp av frihet, og har gjendiktet flere store engelske romantikere, fra William Blake til Lord Byron.

 

 (Foto: Uthaug.net)