– På stedet hvil

–Indeksjusterer man og tar hensyn til flytting fra andre poster, står litteratur-potten på stedet hvil, mener Sigmund Løvåsen.

–Innkjøpsordningene forblir underfinansiert i regjeringens forslag til budsjett for 2015, sier leder i Forfatterforeningen Sigmund Løvåsen.

 

–I budsjettet for 2014 kuttet regjeringen ti millioner i Kulturfondets budsjett til litteraturformål, noe som gikk hardt ut over innkjøpsordningene for litteratur. I dagens forslag til budsjett har budsjettposten økt, men samtidig er det flere tiltak som er flyttet til kulturfondet fra andre poster. Indeksjusterer man beløpene fra i fjor viser det at potten til innkjøpsordningene og andre litteraturtiltak står på stedet hvil, mener Sigmund Løvåsen.

 

–Den viktigste grunnpilaren

–Innkjøpsordningen har vært kanskje den viktigste grunnpilaren i norsk litteraturpolitikk. Det er trist å se at regjeringen ikke ønsker å videreutvikle og satse på en slik suksess, sier Løvåsen.

Han mener Høyre og Frp ikke følger opp regjeringsplattformen fra Sundvollen, der det heter at Høyre og Frp vil «Føre en litteraturpolitikk der de viktigste målsettingene er å ivareta norsk språk og litteratur gjennom å legge til rette for god fremvekst av nye forfatterskap og tilgjengelighet for leseren.»: – Å opprettholde kuttet i innkjøpsordningene er å arbeid mot sine egne målsettinger for litteraturfeltet, sier Sigmund Løvåsen.

 

–Starter i feil ende

Han understreker at innkjøpsordningene har bidratt til at et stort antall forfatterskap av alle slag har kunnet utvikle seg. Forfatterne har fått en forutsigbar minsteinntekt, ordningen har sikret et mangfold i litteraturen og gitt bibliotekene og leserne oppdaterte og gode boksamlinger over hele landet, uavhengig av trange kommunebudsjetter.

–Ordningene bør helt sikkert videreutvikles og tilpasses dagens situasjon med færre biblioteker og utlån av e-bøker, men å starte en videreutvikling med kutt i budsjettene er å starte i feil ende. Kutt i budsjettet er til hinder for å utvikle en optimal og fremtidsrettet ordning, sier Løvåsen.