Solide Storytel-tall

Fjorårsregnskapet for Storytel Norge AS viser sterk vekst og inntjening.

Omsetningsvekst på solid bunnlinje

Strømmetjenesten Storytel har all grunn til å glede seg over 2020-tallene. Omsetningen summerte seg til 273 millioner kroner, en vekst på hele 35 prosent i forhold til året før. Bunnlinja viser et driftsoverskudd på solide 20 millioner kroner. Etter å ha betalt skatt, overføres dermed 8 millioner kroner i utbytte til hver av de to eierne.

Storytel Norge AS er landets klart største og markedsledende tilbyder av lydbøker for strømming. Selskapet er eiet med like store andeler av Cappelen Damm og den svenske lydbok-giganten Storytel AB. Biblioteket består av over 300 000 titler og strømmetjenesten har nå over 150 000 betalende abonnenter i Norge.

Hva blir igjen til rettighetene?

Regnskapsposten som vekker størst interesse hos strømmeselskapene er «Varekostnader». Varekosten viser potten som er tilbakeført rettighetshaverne av bøkene; forlagene og forfatterne. I fjor utgjorde Storytels varekost 169 millioner, tilsvarende 62 prosent av inntjeningen. Dette var et par prosentpoeng opp fra 2019.

Gratulerer med svært gode tall, Håkon.

– Vi er godt fornøyd med tallene, svarer adm.direktør i Storytel AS, Håkon Havik.

– Første halvdel av fjoråret var best, men vi har hatt utfordringer og press på marginene etter at vi i siste halvdel av året la om til en betalingsmodell basert på et fast beløp per lytting. Marginpresset har vedvart som krevende også for inneværende år, og på nyåret må vi kalle forlagene inn til en ny runde forhandlinger. Den nylige avtalen mellom Forleggerforeningen og forfatterorganisasjonene har ytterligere aksentuert dette, men jeg håper nå at vi er på god vei til å finne modeller som vil kunne sikre stabile og lett kommuniserbare, rammevilkår for framtiden.

Økende konkurranse

Etter årsskiftet har vi fått to nye aktører i det norske strømmemarkedet, Nextory og Podimo.

– Merker dere den tiltagende konkurransen i strømmemarkedet? 

– Konkurrentene bidrar til å forsterke interessen for lydbøker, så det ser vi bare som positivt, sier Havik.

Les også: To år med manikyr og neglefiling (Kommentaren er fra juli 2021. Det er vel verdt å merke seg at Storytels «varekost» i 2020 var betydelig høyere enn hva vi her anslo.)