Søke vårens lærebokstipend?

Redaksjonssjef i Gyldendal Akademisk, Vibeke Høegh-Omdal og Leder for forretningsutvikling i Gyldendal Akademisk, Christian Haugsnes. (foto: Gyldendal)

Har du en idé til lærebok for høyere utdanning? Nå på vårparten kan du søke lærebokstipend. De mest kjente og populære stipendene tilbys av Gyldendal Akademisk, Universitetsforlaget, Fagbokforlaget og Cappelen Damm Akademisk.

Gyldendal Akademisk

Underviser du i høyere utdanning og har en god idé til en lærebok eller et digitalt læremiddel som mangler i faget ditt?

Da bør du søke Gyldendals nye forfatterstipend innen 21. mai 2023.

Gyldendal Akademisk deler nå ut inntil 400 000 kroner til prosjekter forlaget tror kan lette innlæringen til studentene. Det gjør forlaget fordi studentene i høyere utdanning kanskje mer enn noen gang trenger pålitelig og kvalitetssikret pensum på norsk. Gyldendal Akademisk mener det er du som underviser, som vet best hvilke lærebøker eller læremidler som mangler.

Les mer om Gyldendal Akademisk sitt lærebokstipend her.

Universitetsforlaget

Universitetsforlaget deler hvert år ut lærebokstipend på inntil 250 000 kroner. I år kommer ikke utlysningen før i juni engang.

Les mer om Universitetsforlagets lærebokstipend her.

Fagbokforlaget

Fagbokforlaget deler ut inntil 350 000 kroner fordelt på flere prosjekter. Stipendmottakerne vil få god oppfølging fra forlagets erfarne forlagsredaktører, og den ferdige boka vil bli utgitt på Fagbokforlaget, både på papir og som e-bok.

Søknadsfristen er 19. april 2023.

Les mer om Fagbokforlagets lærebokstipend her.

Cappelen Damm Akademisk

Cappelen Damm Akademisk deler ut inntil 250 000 kroner i skrivestipend til ett eller flere lærebokprosjekter.

Forlagets erfarne redaktører gir god redaksjonell støtte underveis, og den ferdige boka vil bli utgitt på Cappelen Damm Akademisk både på papir og som e-bok.

Søknadsfrist er 15. mai 2023.

Les mer om Cappelen Damms lærebokstipend her.