Slår seg sammen

SLÅR SEG SAMMEN: Monica Helvig og Vibeke Røgler slår sammen sine respektive organisasjoner.

Leser søker bok og Foreningen !les slår seg sammen.

– Styret i Leser søker bok er glade for vedtaket. Det har vært jobbet godt med en sammenslåingsprosess siden høsten 2021. Vi skal være en organisasjon for alle lesere, også dem som leser i motvind. Det er jeg sikker på at alle vil merke når vi inkluderer kunnskapen fra begge organisasjonen og blir større, sier styreleder i Leser søker bok, Lena Jensen.

På årsmøtene til begge organisasjonene i mai ble det fattet enstemmig vedtak om en sammenslåing. En ny organisasjon er formelt gjeldende fra 22. mai 2025.

I en pressemelding skriver organisasjonene at det nå behøves et krafttak for lesingen, og at «en sterk leseorganisasjon kan utgjøre en forskjell og snu den negative tendensen. En ny, større leseorganisasjon blir en tydeligere og mer slagkraftig aktør, med et større faglig og kreativt miljø, og med større arbeidskapasitet og handlingsrom».

Navn og leder er ikke bestemt

– Hva skal den nye organisasjonen hete?

– Så langt har vi ikke kommet ennå, vi har tenkt mer på det store bildet. Et navn er viktig, men ikke avgjørende for en sammenslåing. Nå vet vi at det blir sammenslåing, og da kommer vi til å jobbe med detaljene og med hva «barnet» skal hete, sier daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler til Bok365.

Hvem blir ny leder?

– Det har vi heller ikke bestemt. Det er flere slike spørsmål vi ikke har tatt stilling til, men som vi skal jobbe med fremover.

Daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler (foto Kristin Strøm)

Styreleder i Foreningen !les, Gunnar Vilberg, ser det som en fordel å samle kompetansen fra begge organisasjonene.

– Det ligger et grundig arbeid bak vedtaket om en sammenslåing. Det å kunne lese og tolke tekst har både egenverdi, og er sentralt for å kunne bygge et sterkt demokrati og kunnskapssamfunn. Ved å samle kompetanse, vil den nye organisasjonen ha større mulighet til å arbeide helhetlig med å styrke lesingen i Norge, sier Vilberg.

Medlemsorganisasjon eller stiftelse?

– Vi følger vedtektene til Foreningen !les der det står at vi må ha et ekstraordinært møte om et halvt år, den 22. november. Der skal medlemmene bekrefte avgjørelsen om sammenslåing. Foreningen !les blir ikke formelt avviklet før ytterligere seks måneder etter dette. Så vi har ett år på å få alt på plass. Etter 22. november vil det også bli opprettet et interimstyre, som skal jobbe med den nye organisasjonen, sier Røgler til Bok365.

Hvordan blir arbeidet til Foreningen !les ut 2024, og vårparten 2025? Er det business as usual?

– Mye vil fortsette som før. Vi fortsetter å skape lesere og å legge til rette for leselyst og lesekultur. Vi har våre forpliktelser overfor de som har bevilget oss midler og dem kommer vi til å levere på. Vi kommer til å takke litt mer nei til forespørsler om foredrag og reisevirksomhet for å fortelle om arbeidet vårt fordi det blir mye jobb internt med sammenslåingen. Vi prioriterer og sørger for å få jobbet med å utvikle den nye leseorganisasjonen fremover.

STYRELEDERE OG LEDERE: Styreleder Lena Jensen i Leser søker bok, daglig leder Monica Heldig, daglig leder Vibeke Røgler og styreleder Gunnar Vilberg i Foreningen !Les (Foto Leser søker bok, Marit Jordanger, Elisabeth Wathne og Naomi Shadow Westbye)

Røgler forteller til Bok365 at arbeidet med sammenslåingen har pågått en stund.

– Vi utfordret noen av våre felles medlemsorganisasjoner, NFFO, Grafill, Norsk Biblioteksforening, NBU og NLB, om å lage et notat for å se på ulemper og fordeler ved en eventuell sammenslåing. De leverte dette i januar 2023, og konkluderte med at de ønsket sammenslåingen. I det notatet la de også frem muligheten for om den nye organisasjonen skal fortsette å være en medlemsorganisasjon eller om det skal bli en stiftelse. Dette er spørsmål som også skal behandles, og her kan medlemmene melde fra hva de tenker.

Foreningene får også hjelp av Prospera-stiftelsen i arbeidet med sammenslåingen.

– De setter sammen et eksternt konsulentteam, som skal hjelpe oss med det praktiske og juridiske rundt sammenslåingen. De vil også se på fordeler og ulemper ved de ulike organisasjonsformene. Personlig er jeg glad i medlemsorganisasjonen, fordi det viser at man er mange som støtter opp om det samme målet og at man har bredden av bokbransjen i ryggen.

Skal være det ubestridte samlingspunktet

Daglig leder i Leser søker bok, Monica Helvig, og daglig leder i Foreningen !les, Vibeke Røgler, har ambisjoner om at den nye leseorganisasjonen skal være den sentrale organisasjonen for lesing og formidling i Norge.

– Den skal være det ubestridte samlingspunktet for leselyststrategier og lesetiltak. Ved å forene erfaringer, kompetanse og nettverk, vil vi sikre en robust organisasjon som kan ta føringen i arbeidet for å skape leselyst og utvikle leseferdigheter hos barn, ungdom og voksne.