Slår et slag for prinsippfast tvetydighet

Henrik Syse i samtale med Kjersti Fløgstad, direktør for Nobels Fredssenter Foto: Bok365

SAKLIG: – Boken er et forsøk på å være prinsippfast, samtidig som man har evnen til å se flertydighet og nyanser, sa Henrik Syse, da han tirsdag lanserte sin nye bok "På den ene siden".

– Jeg mener flere ting på en gang, erklærte Syse fra scenen på Nobel Fredssenter, der han tirsdag ble intervjuet av direktør for fredssenteret, Kjersti Fløgstad, direktør for Nobels Fredssenter.

Henrik Syse er filosof, forfatter, foredragsholder og kåsør. Han er forsker ved PRIO og professor ved Oslo Nye Høyskole, og i sin høstaktuelle bok tar han opp behovet for å kunne tvile seg frem til et ståsted.

Krevende tema

I boka På den ene siden. Om å mene noe når saken har flere sider (Cappelen Damm) drøfter Syse både den ene og den andre siden av noen av de mest krevende spørsmålene i vår tid. Temaer som digitalisering, kapitalisme og klimakrise er blant det som tas opp i bokens åtte kapitler.

Selv innrømmer han å både elske og hate kapitalisme. Som han også skriver i boka, mener han kapitalisme fremmer oppfinnsomhet og innovasjon og at kapitalisme blant annet gjør sosial mobilitet mulig. Men han sier også:

– Jeg kan ikke utstå et system som måler menneskers verdi i kroner og øre.

Derimot mener han vi funger best når vi opplever å ha flere grunner for å gjøre noe. At det ikke handler om kapitalisme og inntjening ene og alene.

Henrik Syse ble intervjuet av Kjersti Fløgstad, direktør for Nobels Fredssenter Foto: Bok365

Behov for dialog

– Det er ikke nødvendigvis slik at folk flest i et samfunn er sinte, sier Syse. – Vi kan likevel oppleve det slik, for nettaviser har overskrifter som roper i store, sinte ordelag og samfunn som det amerikanske kjører opp temperaturen som de gjør.

Med store, komplekse spørsmål å forholde seg til, mener Syse derfor det er behov for mer dialog i vår tid. – Vi kan være både prinsippfaste og kan se ting fra to sider. Ved å åpne opp, kan vi lettere forstå hvorfor andre mener noe annet.

– Når alle løper i flokk er vi på et spor vi ikke skal være, mener forfatteren.

I en god dialog handler det derfor om å vise en interesse for hva andre har å si. Slik kan føre til endring.

Men, mener Syse, det er ikke alle tema vi kan være tvisynte på.

– Den iboende verdigheten som gjelder for oss alle, må det aldri være tvil om.