Skolebokprisen til matematikkserie

PRISVINNERE: Forfattergruppen bak Aschehougs matematikkserie. (Foto: Aschehoug)

Siden 1972 har Odd Heir vært limet i Aschehougs matematikkserie: Nå hedres han og forfatterkollegene med Aschehougs Skolebokpris.

Årets Skolebokpris gis til John Engeseth, Håvard Moe, Tea Toft Norderhaug, Sigrid Melander Vie, Ørnulf Borgan, Inger Christin Borge, Hermod Haug og Odd Heir.

Helt fra 1969 har Aschehougs matematikkserie for videregående skole skapt en solid tradisjon – hvor seneste utgave kaprer 55 prosent markedsandel. Matematikk-forfatterne har stadig ønsket nye stemmer velkomne – med Odd Heir som fast, samlende bidragsyter siden 1972.

– Jeg vil tro at vi alle er stolte og glade for den anerkjennelsen denne prisen gir oss – for det felles arbeidet som er nedlagt, sier Heir.

Holdt sammen i 50 år

Forfattergruppen er tildelt prisen for Aschehougs matematikkserie til fagfornyelsen (LK20) for videregående skole.

Odd Heir (Foto: Aschehoug)

– Vi har alle har vært opptatt av å skape gode læremidler, både faglig og didaktisk, for både elever og lærere. Dessuten har forfattergruppa fungert godt sammen, noe som har bidratt til trivsel og en god sosial tilhørighet. Jeg vil også nevne det gode, positive samarbeidet med dyktige redaktører og andre ansatte i Aschehoug, sier Heir.

– Hvordan ser du, med så solid fartstid, på det klassiske matematikkfagets posisjon i 2023?

– Faget har nok endret seg, noe som delvis nye læreplaner og tilgang til digitale hjelpemidler har bidratt til. Bruk av digitale hjelpemidler for å skape forståelse og motivasjon for faget, kan ha ført til mindre tid til å regne for hånd. Men dette trenger ikke å ha svekket den klassiske matematikken. Det er jo i samsvar med et større fokus på forståelse i læreplanene.

Gjør matematikk til glede

Skolebokprisen blir tildelt av William Nygaards legat. I juryens begrunnelse heter det:

«Forfattergruppa har skrevet bøker som tar med seg det beste fra tidligere utgaver i møtet med fagfornyelsen. Bøkene og de supplerende nettstedene støtter lærerne i undervisningen og viktigst av alt: de hjelper elevene til å forstå, lære seg og glede seg over matematikken».