Stikkord: Trond Petter Hinrichsen

Nestbeste resultat noensinne

Forlagsdriften til Vigmostad og Bjørke kunne i fjor notere sitt nestbeste resultat noensinne.