Stikkord: Trond Petter Hinrichsen

Rekordår for Vigmostad & Bjørke

2021-TALLENE: Forlagsdriften til Vigmostad og Bjørke leverte i fjor et rekordstort driftsoverskudd.

Nestbeste resultat noensinne

Forlagsdriften til Vigmostad og Bjørke kunne i fjor notere sitt nestbeste resultat noensinne.