Blodrødt i Fabel

OMSTOKK VED SEHESTEDS PLASS: Fra v. Gyldendals Harald Ofstad Fougner, Fabel-sjef Ann-Kristin Vasseljen og Aschehougs Åse Ryvarden.

2021-TALLENE: I går noterte vi beskjedne marginer for strømmeselskapet Storytel. I dag ser vi på fjorårsregnskapet for hovedkonkurrenten Fabel (tidligere Lydbokforlaget). Her viser regnskapet et underskudd på hele 22 millioner kroner.

Abonnementtinnsektene til Fabel beløp seg til 164 millioner kroner, nesten nøyaktig det halve av Storytel. Vi kan dermed anslå antallet abonnenter til rundt regnet halvparten av Storytel: 75 000. Det er grunn til å merke seg at inntektsøkningen fra 2020 ikke utgjorde mer en knappe 6 millioner, tilsvarende 4 prosentpoeng.

Les også: Storytel 2021, små marginer for strømmeselskapene

Varekostnaden, det strømmetjenesten må betale forlagene i royalty-rettigheter, utgjorde 114 millioner kroner, nesten 70 prosent av omsetningen. Dette gir en varekostprosent på nesten 70, nesten helt lik den hos Storytel. Forleggerforeningens Bransjestatistikk for i fjor viser at Gyldendal (45 mill.) og Aschehoug (35 mill.) hadde forlagsinntekter fra lydbøker på til sammen 80 millioner kroner. Det aller meste av disse inntektene er dermed flyttet fra tidligere Lydbokforlaget (Fabel) til forlagene selv.

Den langt lavere omsetningen gjør sitt til at dekningsbidraget i kroner blir langt lavere enn hos konkurrenten. Driftsresultatet endte følgelig i et underskudd på hele 22 millioner kroner. I desember måtte derfor Aschehoug og Gyldendal som eier like andeler i Fabel, gå inn med ytterligere 25 millioner kroner i fersk ny egenkapital.

Styret skriver i årsmeldingen at det forventer seg fortsatt marginpress, økt konkurranse og at betydelige markedsmidler må investeres for å sikre posisjonen som en av de ledende strømmetjenestene i Norge.