Publica og Commentum konkurs

Denne uka kom melding om at forlagsfamilien Publica Bok i Sandnes, med datterforlaget Commentum, har begjært oppbud som konkursbo.

I Jæren tingrett var det sist uke behandling av oppbudsbegjæring fra styrene i Cf Informasjon AS (tidligere Commentum) og Bokedia AS (tidligere Publica Bok). Skyldneren opplyste i retten at den samlede gjelden i selskapene beløp seg til i underkant av 4 millioner kroner. Dette i skarp kontrast til samlede aktiva i underkant av 200.000,- kroner.

Begjæringen om oppbud ble tatt til følge: «Retten legger skyldnerens opplysninger til grunn. Selskapet antas derfor å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Betalingsvanskene er ikke av forbigående art og vilkårene etter konkursloven er til stede», sier slutningen.

Hardere konkurranse

Samme dag som rettsmøtet sendte styreformann og eneaksjonær, Tom Gaudland, og daglig leder Per G. Jansen brev til forlagets forfattere. I brevet skriver ledelsen at forlagene i lengre tid har slitt med «økonomiske utfordringer». Primært vises det til at konkurransen innen bokbransjen skal ha hardnet til både på forlagssiden og i bokhandel, med det resultat at bokhandlerne har kjøpt inn færre bøker en tidligere. Inntektene har gått ned, mens varelageret – og med dette gjelden – har økt. Dermed satt styret uten andre alternativer enn å «kaste inn håndkleet» ved å begjære oppbud.

Boklageret royaltyfritt til boet

Gaudland og Jansen forsikrer om at alle rettigheter umiddelbart vil falle tilbake til forfatterne, men at bøker på lager royaltyfritt vil tilfalle boet for å dekke inn forlagets gjeld. Forfatterne må selv melde dokumenterte krav om utestående royalty til boet.

Som bobestyrer er oppnevnt advokat Carianne Holstein Bull hos advokatfirma Tengs-Pedersen i Sandnes.  Alle krav kan meldes hit. Skiftesamling er berammet til 12. juni i Jæren tingrett.

Commentum og Publica Bok hadde ved konkursåpningen syv ansatte.

Mange utgivelser

Commentum ble startet av gründer Tom Gaudland i 2001. Selskapet viste positiv egenkapital til og med regnskapsåret 2014. Dette året kom Publica Bok og Commentum ut med rundt 100 utgivelser, men totalomsetningen beløp seg dog ikke til mer enn i underkant av 8 millioner kroner.

 

(Foto av Jæren Tingrett: O. Nevestveit)