Populær prisvinner

Det er ca 850 av dem, de har mer enn 25 millioner utlån årlig, og de har akkurat innkassert Brages hederspris.

 

Brage-juryens hederspris gikk i år til folkebibliotekene og det var et svært populært valg.  – Vel fortjent, var omkvedet i vrimmelen av bokfolk på Brage-nachspielet i Dansens Hus.

– Dette er Norges viktigste litteraturpris og en anerkjennelse av arbeidet vi gjør, sier prisvinner Rita Mundal fra Lom folkebibliotek.

– Vi sliter med å holde aktivitetsnivået oppe med midlene vi har til rådighet. For de kommunale folkebibliotekene er derfor juryens hederspris en viktig anerkjennelse. At det reviderte statsbudsjettet lover 2,1 millioner ekstra til bibliotekene, er ytterligere et signal om at jobben vi gjør verdsettes.

De ekstra midlene fra statsbudsjettet er tenkt som prosjekt- og utviklingsmidler som Nasjonalbiblioteket skal forvalte. Etter planen kan så folkebibliotekene søke fra disse midlene til prosjekter med tema ”Biblioteket som møteplass og debattarena”.

Rita Mundal i Lom folkebibliotek håper at de ekstra midlene på budsjettet vil gi ringvirkninger i kommunene, og hun er sikker på at Lom folkebibliotek vil fortsette å fremme biblioteket som debattarena også i 2014.