Podkast-suksess for bibel-filosofi

MED BIBEL-BETRAKTNINGER: Filosofene Einar Duenger Bøhn (t.v.) og Ole Martin Moen (foto: Spotify-profil)

Det vanker både ris og ros når «Ole Martin og Einar leser Bibelen».

Podkast-serien «Ole Martin og Einar leser Bibelen» er en suksess, melder Vårt Land. Lytterskaren ligger mellom 2000 og 3000 per episode, skriver avisa. Fra august vanker det flere.

Clouet er at filosofiprofessorene Ole Martin Moen og Einar Duenger Bøhn, fra henholdsvis Oslo Met og Universitetet i Agder, leser og diskuterer Bibelen på alternativt vis.

– Folk har skrevet til oss og vært frustrerte, fordi vi ikke snakker om standard teologi. Vi fikk en sint epost om at vi ikke var vitenskapelig etterrettelige, røper Bøhn overfor VL.

Duoen har blant annet spekulert i hvorvidt David hadde en romantisk relasjon til kong Sauls sønn, Jonatan. I 1. Samuelsbok heter det at Jonatan og David ble «nære venner», og at Jonatan «elsket ham like høyt som sitt eget liv».

– Hva er vitenskapelig uetterrettelig her? Vi gir bare tolkninger av en gammel tekst, påpeker Bøhn.