Papirkrisen: – Russisk tømmer skaper trøbbel

(foto: Shutterstock)

I høst hørte vi stadig om sene papirleveranser som skapte problemer for trykkeriene, noe som igjen førte til at forlagene måtte vente lenge på nye bokopplag. Nå er pandemien på hell, men krig i Europa har skapt ytterligere trøbbel.

– Kort fortalt er det ingen bedring i situasjonen, sier produksjonsansvarlig i Cappelen Damm, Roy Jensrud, når vi spør om status for papirsiden i bokbransjen.

Jensrud, som også er forlagets miljøansvarlige, minner oss på at papirproduksjon er den fjerde største forbrukeren av energi i Europa.

– Dermed skaper prisøkning ved innsatsfaktorene gass og elektrisitet vesentlig økte kostnader for produsentene av papir, sier han. – Som et resultat av dette har enkelte papirfabrikker stengt ned deler av produksjonen grunnet kostnadsøkning.

Med økte strømpriser og færre papirprodusenter har det altså oppstått en ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. De som leverer papir opererer med kvoter, forteller Jensrud.

– Dette for å unngå hamstring fra trykkerier, men det skaper selvfølgelig usikkerhet i markedet.

Konflikttømmer

Jensrud peker på krigen i Ukraina som en ny faktor som påvirker prisene og leveringene. Han forteller at det nå er stor usikkerhet rundt tilgangen på råstoffet til papirproduksjon.

– Tømmer fra Russland og Hviterussland kategoriseres som konflikttømmer og ekskluderes de neste månedene. Det forventes at krigen og påfølgende sanksjoner vil forverre råvaremangelen ytterligere, forteller han. – Tømmer fra Russland benyttes i mange av forlagenes kjente papirkvaliteter. Dette tømmeret må erstattes og dermed vil dette kunne sette ytterligere press på øvrige kvaliteter som er indirekte berørt av disse restriksjonene.

Ingen vet foreløpig hva som kan erstatte konflikttømmeret, og det er derfor vanskelig for Jensrud å si hvordan det vil påvirke prisene.

– Det er vel få – om noen – som har oversikt over alle konsekvensene av konflikten nå, men for papirbransjen er det allerede merkbare konsekvenser som høyere energi- og strømpriser, større problem innen logistikk internasjonalt og økte klimagassutslipp, sier han.

Økte priser

Da Bok365 tok kontakt med Alf Linder, site manager hos trykkeriet ScandBook, hadde han nettopp fått beskjed om at papirprisene ville øke ytterligere.

– Det virker som det er relatert til de høye energiprisene som kommer til å bestå på grunn av den tragiske situasjonen i Ukraina.

Linder forteller at det ikke bare er prisene på papir som øker, materialprisene øker over hele linja.

– Man kan ikke bare prate om papir. I april vil prisene øke på alle varer som trengs i et trykkeri, forteller han, og ramser opp: – lim, farge, trykkplater, klisjéer, forpakningsmaterialer, paller, plast, laminat, reservedeler og transport, for ikke å snakke om strøm og gass.

Til tross for økte priser, virker det på Linder som at ScandBook har kontroll:

– Nå er situasjonen ganske håndterbar og vi klarer å levere de bøkene kundene ønsker. Jeg anbefaler fortsatt å bestille i god tid uansett leverandør. Det gjør oss bedre forberedt for å ha riktig materialet på lager.

Uklok strategi

Så, hvordan burde man forholde seg til bokopplag i denne situasjonen?

Produksjonsansvarlig for skjønnlitteratur i Aschehoug, Line Nordeng, sier at de trykker like store opplag som tidligere, men at de planlegger i bedre tid.

– Det er fortsatt lang bestillingstid på en del papirtyper, og prisene øker stadig. Men nå planlegger vi på lengre sikt, og bestiller papir tidligere. Bøkene blir dermed trykket og levert til riktig tid, sier hun.

Hos Cappelen Damm sier Jensrud at de vil fortsette å trykke opplag basert på bokas forventede salgspotensial.

– Å begynne med «sikringsopplag» vil øke kostnadene for forlaget, øke varelager og klimagassutslipp samt at dette vil eskalere utfordringene for forlaget og øvrige forlag. Det er en uklok strategi.

Lengre planleggingshorisonter og lavere krav til papirtype virker som løsningen for forlagene.

– Hvis det viser seg at vi ikke får tak i papiret vi ønsker, så finner vi annet tilsvarende papir. Det løser seg alltid, sier Noreng.