Over 400 utgivelser har fått støtte

NORLA-direktør Margit Walsø (foto Eivind Røhne)

NORLAs tall vitner slett ikke om noen kollaps i litteratureksporten. Så langt i år har 429 bokutgivelser fått oversetterstøtte.

– Vi har omstilt oss som best vi har kunnet til den nye situasjonen, slik at vi på best mulig måte kan fylle NORLAs oppgave: å få norsk litteratur ut i verden, sier Margit Walsø, direktør i NORLA (Norwegian Literature Abroad). – Så langt i år har NORLA gitt tilskudd til oversettelse av 429 utgivelser, men året er ikke ferdig. Det står igjen to av seks søknadsrunder.

Økte budsjettrammer

I 2019 viser fasiten at NORLA ga tilskudd til oversettelse av 572 utgivelser til 47 språk. Før 2020 rullet i gang var håpet at man kunne matche dette:

– NORLA-støtten til oversettelse av norsk litteratur til andre språk utgjorde 6,2 millioner kroner i 2019, mens vi i år har økt budsjettrammen til 8,9 millioner koner – dels som en planlagt styrking i kjølvannet av Frankfurt-satsingen. I tillegg har vi kunnet øke rammen ytterligere ved å hente innsparte midler fra avlyste reiser og aktiviteter, sier Margit Walsø.

Positivt for barnebøker og sakprosa

Walsø sier at hun har registrert god aktivitet hos de norske agentene også opp mot og gjennom den digitale Frankfurt-messen – over et lengre tidsrom enn hva som er vanlig.

– Det kan slå positivt ut at det er et lengre tidsrom å presentere og vurdere bøkene på, men det kan også hende at det tar lengre tid å få avtalene på plass. Dette gjenstår å se, sier Margit Walsø.

NORLA-direktørens inntrykk av hva som er årets eksport-vinnere, samsvarer med rundspørringen BOK365 hadde i går:

– Fra våre møter med de litterære agentene og våre egne møter med utenlandske redaktører, ser det ut til at det er lettere å selge barnebøker og sakprosa i disse tider, og bøker med en tydelig målgruppe.

Kompetanse og kapital

– Hvilke blir fokusområdene for NORLA i tiden som kommer?

– Overordnet er det å sikre nettverk, kompetanse og kapital knyttet til norsk litteratureksport, sier Walsø.

Dette inkluderer blant annet å holde kontakten med tyske bokhandlere fra Frankfurt-satsingen og utvide dette til andre markeder. Og det innebærer digitale satsinger på flere fronter: gjennom arrangementer, møteplasser, søkbare virkemidler, bok- og forfatterpresentasjoner.