Oslos nye hovedbibliotek er ferdig

Deichman Bjørvika (Foto: Tove Lauluten)

Deichman Bjørvika er ferdigstilt.

– Deichman Bjørvika er en av de største satsingene på kulturbygg i Oslo kommune og jeg er stolt av hvordan det nye hovedbiblioteket har blitt. Bygget er unikt med nye innovative løsninger og grønn profil, sier byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen.

I går markerte Oslo kommune, entreprenører og leverandører at et av landets fineste biblioteker er ferdig bygget. Hovedbiblioteket åpner for publikum 28. mars.

Byrådsleder Raymond Johansen, byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen og byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen på markeringen av ferdig bygg (Foto: Ken Opprann)

– Deichman holder på å flytte inn i det nye biblioteket, og folk kan bare glede seg. En sånn fellesarena har vi aldri hatt før. Jeg håper mange vil benytte seg av biblioteket når vi åpner fra 28. mars. Hensikten med selve bygningen er at flere kan nyte godt av alt det gode biblioteket gir av leseglede, verktøy, kunnskap og feller opplevelser, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Høye miljøambisjoner

Fasaden på Deichman Bjørvika er spesialutviklet for å sørge for god miljøstandard i bygget. Oslo kommune har satt høye miljøkrav for det nye hovedbiblioteket. Bygget er bygget med mer enn 50 prosent lavere klimagassutslipp enn tilsvarende bygg.

Deichman Bjørvika er et forbildeprosjekt i Future Built-programmet og bidrar til utvikling av ny miljøteknologi og endret praksis i bransjen.

– Det er jobbet med konkrete miljøløsninger helt fra start for å redusere energiforbruk og klimagassutslipp i bygget. Samarbeid med sterke fagmiljøer har bidratt til utvikling og bruk av innovativ miljøteknologi i byggingen, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen.

Blant annet er de bærende elementene i fasaden laget av komposittfiber fylt med mineralull, ventilasjonsanlegget er integrert i gulvet som reduserer behovet for energi, bygget har fjernvarme og kjøles fra sjøvann. Biblioteket er bygget med lavkarbonbetong for å redusere klimagassutslipp, og resirkulert stål er brukt i byggets konstruksjon og i armeringsjern.

Godt samarbeid

Etter at arkitektene Lund Hagem og Atelier Oslo vant arkitektkonkurransen i 2009 er det mange som har bidratt til byggeprosessen.

– Det har vært et svært godt samarbeid mellom ulike faggrupper for få dette til, sa direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg som er byggherre for det nye hovedbiblioteket. (Foto: Ken Opprann)

– For å bygge denne type bygg trenger vi et bredt spekter av kompetanse. Det er i samarbeid mellom ulike fagdisipliner vi finner de beste løsningene både for estetikk, funksjon og miljøtiltak. Gjennom hele prosessen har vi også jobbet tett med biblioteket for å finne gode og funksjonelle løsninger for de ansatte og for publikum, sier direktør Eli Grimsby i Kultur- og idrettsbygg.