Vil skape «ytringsfrihetens Davos»

Norge med tung Frankfurt-satsing i fjor og Verdenskongress i år. Og det stopper kanskje ikke med det.

– Her har Norge en mulighet til å innta en vertskapsrolle for å sette lesing og ytringsfrihet på dagsorden, sier Kristenn Einarsson, direktør i Forleggerforeningen. I spissen for en arbeidsgruppe med flere profilerte medlemmer skal han utforske muligheten for et årlig symposium rundt disse temaene – «et Davos for ytringsfriheten», for å bruke Einarssons eget begrep.

Tunge satsinger

Det har slett ikke skortet på tunge norske initiativ i det internasjonale forlagslandskapet de siste årene. I forlengelsen av den mye omtalte Frankfurt-satsingen i fjor, bestemte Den norske Forleggerforeningen seg for å være vertskap for Den internasjonale Forleggerforenings 33. verdenskongress i 2020. Kongressen blir arrangert på Lillehammer i mai, parallelt med litteraturfestivalen der.

– Både under Gjesteland Frankfurt og under den kommende verdenskongressen står det å fremme ytringsfrihet og lesestimulering sentralt, sier Einarsson. – Til Lillehammer vil det bli utarbeidet flere rapporter. Status og utfordringer for publiserings- og ytringsfrihet blir en av dem. «The return of the lost reader», om nedgangen i lesevaner og tiltak for å snu utviklingen, er en annen rapport som blir lagt på bordet.

Bevilger jubileumskroner

ØNSKER NY NORSK STORSATSING: Kristenn Einarsson.

Dermed ble ideen født:

– Vår tanke var: Hva så etter dette? Kan vi bygge videre på disse aktivitetene og se disse feltene i sammenheng – altså lesingen som en forutsetning for ytringsfriheten? Hva med å lage en årlig internasjonal møteplass med fokus på dette, forteller Kristenn Einarsson.

Han håper å kunne rulle i gang et slikt arrangement allerede i 2021 eller i 2022 – når PEN runder 100 år. Tanken er at Lillehammersymposiene kan organiseres som en stiftelse etter mønster av Lillehammer litteraturfestival. Som en del av Forleggerforeningens 125 års-jubileum har styret i foreningen vedtatt å avsette 500.000 årlig til dette formålet.

– Hva blir totalbudsjettet på noe slikt?

– Det kan være snakk om rundt fire millioner kroner årlig. Vår plan er å nedsette en arbeidsgruppe som skal se nærmere på budsjett, finansiering og tidsplan, sier Einarsson.

Høyt ambisjonsnivå

Foreløpig har en rekke profilerte folk sagt ja til å delta i en slik gruppe: PEN-styreleder Kjersti Løken Stavrum, Aschehoug-sjef Mads Nygaard, NFFO-generalsekretær Arne Vestbø, DN-sjefredaktør Amund Djuve, Lillehammer-festivalsjef Marit Borkenhagen og kultursjef Olav Brostrup Müller i Lillehammer er så langt om bord, foruten Einarsson selv.

– Tenker dere dette primært som et bokbransje- og litteratur-relatert arrangement?

– Nei, vi tenker at vi skal se på det store bildet. Ambisjonsnivået bør være at denne arenaen blir like viktig for utviklingen av «Empowering Freedom of Expression» som Davos er det for utviklingen av «World Economics», sier Einarsson.

Det blir vel en mindre pengestinn forsamling på Lillehammer enn i Davos? 

– Ja. Og færre privatfly på Gardermoen.