Ordet fritt om fastpris

Kristenn Einarsson.

–Dette er ikke et «for eller imot fastpris-seminar», sier Kristenn Einarsson (bildet) foran dagens og morgendagens internasjonale seminar i Oslo.

Over 60 forskere- og bokbransjeeksperter fra 15 land skal dele erfaringer og drøfte utfordringer knyttet til fastprisregulering i de europeiske markedene i Oslo gjennom dagen og morgendagen.

Internasjonal bokbransje står midt i store omstillinger og seminaret har som ambisjon å gi en statusoppdatering fra bransjen selv og fra dem som forsker på bransjen. Seminaret arrangeres av Den norske Forleggerforening, Bokhandlerforeningen, Universitetet i Oslo og alle de norske forfatterforeningene.

 

Bedre faktagrunnlag og forskning

Mange europeiske land har i dag en form for fastprisregulering. Dette vil være hovedtema og seminaret vil drøfte konkurransesituasjonen i disse markedene.

 Hvorfor et internasjonalt bokbransjeseminar om fastpris?

Da Kulturdepartementet skulle gjennomføre en omfattende vurdering av de politiske litterære virkemidlene i 2011/2012 manglet det en samlet informasjon om fakta og forskning i Europa på dette området, forteller Forleggerforeningens direktør Kristenn Einarsson. Derfor fikk departementet gjennomført en undersøkelse om situasjonen i Europa. Flere andre land har vist interesse for dette arbeidet, rapporten er nå oversatt til engelsk og danner grunnlaget for seminaret. Hensikten er å belyse utviklingen siden 2012 og se på muligheten for en bedre koordinering av faktainnsamling og forskning i framtida.

 

Vurderes i flere land

Hva er ditt inntrykk av fastprisens posisjon i europeiske bokmarkeder de senere år – er den styrket eller svekket? Og hva med fremtiden?

Dette får vi høre mer om på seminaret. Nylig har både Nederland og Italia vurdert fastprissystemene sine og konkludert med å videreføre dem. I Belgia arbeides det med et lovforslag om fastpris, og flere andre europeiske land vurderer fastpris, sier Einarsson.

Seminaret kan by på flere profilerte foredragsholdere: fremstående jurister, forskere, toppbyråkrater, bokhandlere, forlagsfolk og skribenter. Sentrale fastprismarkeder som Tyskland, Frankrike og Nederland er tungt representert.

 

–Ikke for eller imot

Ville det ikke være naturlig også å ha flere foredragsholdere fra friprisland, for å belyse alternativene?

Dette er ikke et «for eller imot fastpris-seminar». Vi ønsker å få belyst hva som finnes av fakta og forskning om fastpris som litteraturpolitisk virkemiddel, sier Kristenn Einarsson.