Nytt godt år for Bladcentralen

Erik Thorhallsson (foto: BC)

Covid-omsetningsfall i kioskmarkedet kompenseres av solid oppgang i dagligvarehandelen.

2020-regnskapet fra det anrike Bladcentralen byr atter på hyggelige tall. Årsomsetningen viser en vekst på hele 17 prosent, og endte på 266 millioner kroner. Driftsresultatet mer enn doblet seg til 6,4 millioner.

– Vi har lagt bak oss et solid år, men ser samtidig store forbedringspotensialer innenfor alle områder, forteller administrerende direktør Erik Thorhallsson i Bladcentralen.

Tapt kiosk-omsetning

– Som alle andre har vi merket Covid-19 restriksjonene, men tapt omsetning i kiosk segmentet og trafikknutepunktene har blitt kompensert gjennom god omsetning innenfor dagligvare. Vår jakt på nye kunder er samtidig bremset opp, etter som potensielle detaljhandelskjeder har mer enn nok med å håndtere den krevende situasjonen.

Bladcentralen ble etablert i 1933. Selskapet pakker og distribuerer noe slikt som 33 millioner blader og bøker til 4500 ulike utsalgssteder over hele landet.

Redusert nedgang for bladomsetningen

– Det spesielle med 2020 var også at vi klarte å bremse nedgangen i bladsalget. De ti siste årene har nedgangen vært mer eller mindre stabil på rundt 10 prosentpoeng i året. I fjor ble nedgangen på kun 4 prosent. Hva som kan tilskrives ringvirkninger av pandemien er vanskelig å si, men at den har hatt en viss påvirkning er åpenbart.

Hva gjelder bladomsetningen er Thorhallsson spesielt fornøyd med salget av julehefter, som er Bladcentralens største enkeltkampanje. Fasit for fjoråret viste en omsetningsvekst på over 12 prosent i forhold til året før.

Markant økning av boksalget

Tradisjonelt har boksalget ligger i underkant av 40 prosent av inntekten, men andelen øker:

– Vi ser en markant endring i at kundene i større grad kjøper nye fullprisbøker hos våre forhandlere. Tidligere ble denne type bøker først og fremst omsatt hos bokhandlerne, og vi i massemarkedet var store på serieromaner, backlist og barnebøker. Dette er definitivt i ferd med å endre seg.

Thorhallsson ser videre optimistisk på utsiktene også for inneværende år:

– Vi har hatt en fin start på året, med dette har vi har tro på ytterligere vekst i år.

Aschehoug og Gyldendals exit

Det var i 2018 at både Gyldendal og Aschehoug kastet kortene som eiere. I dag eies Bladcentralen dermed kun av Egmont, Aller-konsernet, Bonnier, Cappelen Damm og Vigmostad & Bjørke, alle med 20 prosent hver av aksjene i selskapet.

Les også: Papirflyet som mistet høyde

Thorhallsson vil nødig uttale seg om avhoppet til de to forlagskjempene:

– Når det gjelder Aschehoug og Gyldendals exit på eiersiden, skjedde det på samme tid som jeg startet i selskapet, så årsakene til det kan jeg ikke uttale meg om. Det jeg vet er at vi nå har et utmerket samarbeide med begge to, og de er viktige bidragsytere til at vi har et attraktivt tilbud ute hos våre forhandlere.