Nya Tider utestengt fra Bokmässan

– Deltagelsen deres har tatt for mye fokus fra arrangementets hovedoppdrag, hevder Bokmässan.

Den svenske Bokmässan har besluttet at det høyreorienterte magasinet Nye Tiders tid som utstiller på messen er forbi. Neste år nektes de deltagelse.

– For at vi skal kunne fokusere på vårt oppdrag og det som er viktigst for oss – litteratur og lesning – har vi fattet en beslutning slik at vi kan sikre Bokmässan som Norden største og viktigste kulturarrangement, sier stedfortredende messesjef Frida Edman.

Rabalder ga publikumsnedgang

Rabalderet rundt Nya Tider startet allerede på Göteborg-messen i fjor, og i år førte mye spetakkel og krigsoverskrifter i forkant av messen til en publikumsnedgang på 20 prosent – fra 96 000 til 77 000.

STJAL FOKUS: Rabalder og demonstrasjoner i Göteborg.

Bokmässan-sjef Maria Källsson var ikke glad for den fasiten, men hun ble heller ikke overrasket:

– Det er beklemmende og trist, men også forståelig med den typen krigsoverskrifter vi så i forkant av messen, der fokus var på hvor mange som ville komme, hvordan politiet forberedte seg, og alle venstreekstremistene som skulle dukke opp. Og det var mange feilaktige opplysninger. Da er det ikke så underlig at folk valgte å bli hjemme, sa Maria Källsson til Svensk Bokhandel.

En låst situasjon

Spetakkelet har ikke gått upåaktet hen, heller ikke utenfor Norden. I Frankfurt hadde man en seminarpost om ytringsfrihet og forskjellen i hvordan tyskere og svensker håndterer høyreekstreme aktører. Blant deltagerne var også Maria Källsson. Ifølge Källson har svenskene mye å lære av tyskerne når det gjelder å håndtere ekstreme politiske bevegelser: – Her hjemme boikotter vi, mens tyskerne tar diskusjonen, var Källsons oppsummering.
– I Sverige har vi havnet i en låst situasjon hvor de høyreekstreme ikke gås etter i sømmene, men hvor debatten handler om hvem som boikotter og ikke – mens de høyreekstreme tillegges tyngde og får mye oppmerksomhet. Tyskland har Sverige som et eksempel for hvordan man ikke bør gjøre det, uttalte Källson til Göteborgsposten.

– Ble sjanseløse

Ut fra disse signalene vil noen kanskje mene at den siste snuoperasjonen kommer litt overraskende. Flere angriper Svenska Bokmässan for vingling i denne saken:

– De ble etter hvert sjanseløse og havnet i flere merkelige posisjoner gjennom året. Dette er det femte vedtaket de fatter om Nye Tider. Da kan man ikke lenger påberope seg noen prinsipper, sier Ola Wallin, forlegger i Ersatz til SvB.

Delte meninger

– Slik situasjonen hadde blitt var dette nødvendig. Hva man har feilbedømt er ikke hvorvidt Nya Tider er en legitim publikasjon eller ei, men i hvilken grad den agerer som en fortropp til enda mørkere krefter. Messen overså denne konteksten og derfor døde aldri denne saken, sier Daniel Sandström, litterær sjef på Albert Bonniers förlag. – Det fantes legitime grunner til å innta både den ene og den andre holdningen i saken prinsipielt, men når bevegelsen ble så kraftig som den ble, endte vi opp med færre folk og mer tumulter.

I følge SvB er det ikke alle forlag som deler dette synspunktet. I sitt svar på hvordan svenske forlag oppfatter utestengelsen av Nya Tider viser Förläggareföreningens direktør Kristina Ahlinder til en undersøkelse foreningen gjorde rett i etterkant av årets messe. – Vi kan ikke tale med én stemme i denne saken, etter som det er forskjellige synspunkter blant våre medlemmer.

– Vil ha sin egen lekestue

I sin pressemelding understreker Bokmässan en vilje til å sette litteraturen i sentrum for messen igjen, og at ekskluderingen av Nya Tider bare er en del av dette.

Nya Tiders sjefredaktør, Vávra Suk, beskriver resonnementet som «absurd»: – At det har vært mye oppmerksomhet og debatt rundt Nya Tider og vår nyhetsrapportering, tyder på at det er snakk om viktige samfunnsspørsmål. Hvis Bokmässan vil fortsette å være relevant kan man ikke skygge for en så viktig samfunnsdebatt, sier Suk til sin egen avis. – De ønsker å ha Bokmässan som en egen lekestue hvor alle skal synes det samme. Det er tragisk for samfunnet at disse bakstreverne har fått gjennomslag for sin vilje hos messeledelsen.

 

Foto: Vebjørn Rogne