Ny søkerrekord – igjen

Over 1500 søknader til NFF-forfatterstipend kom innen høstens stipendfrist. Det er nok en gang ny rekord.

17. oktober gikk fristen ut for å søke prosjektstipend for forfattere, reisestipend for forfattere og oversettere og honnørstipend. Nytt fra i år er at prosjektstipend til forfattere nå utlyses to ganger i året, og at debutanter har muligheter for å søke stipendet. Tidligere var regelen at man måtte ha publisert 100 sider for å kunne søke på det ordinære prosjektstipendet.

Veksten fortsetter

Og det virker! Det ble ny søkerrekord etter vårens utlysninger, og nå forsetter veksten. I høst kom det inn 741 søknader fra 892 søkere til prosjektstipend, og samlet denne høsten er det kommet inn 1515 søknader på de ulike stipendene på forfattersiden. På oversettersiden har vi foreløpig ikke tallene klare.
– Dette er et overveldende gledelig antall et antall som overstiger alle våre forventinger om hvordan dette skulle utvikle seg, sier Marit Ausland, seniorrådgiver i NFF.

Nærmere familien

– Ser dere noen trender eller tendenser i søkerbunken høst?
– Vi ser mange prosjekter som dreier seg om de nære familiehistoriene. Det har vært en interessant utvikling å følge. I begynnelsen av 2000-tallet og etter 11. september kom bøkene med de store, globale perspektivene – som reflekterte verden utenfor; krigen i Afghanistan, terror, Midtøsten. Og så trakk temaene seg stadig mer innover, til de siste års bøker om natur, skog, stillhet. Nå ser vi at søkerne trekker seg enda nærmere sin egen familie, og om sitt liv rundt det nære.

Krigens lidelser

– Hvordan gir det seg utslag tematisk?
– Vi ser klare trekk av at vi har fått en tredjegenerasjon etter 2. verdenskrig som har begynt å grave i besteforeldrenes historie. Historier som kanskje er belagt med taushet, skam og traumer. Det er som forfatteren Thomas Bernard hamrer inn i oss, vi må snakke om krigens lidelser, vise vilje til forstå. Både for å forstå fortidas vanskeligheter, men også for at vi skal kunne sette oss inn i livene til folk som kommer hit til Norge, fra krigsherjede land – med sine traumer og psykiske problemer.

Stipendkomiteen for forfattere i Det faglitterære fond har sitt fordelingsmøte 12. desember, hvor rundt regnet 25 millioner kroner skal fordeles til stipendmottakere. Søkerne får svar om de har blitt tildelt stipend eller ikke så snart som mulig etter 12. desember.

 

Hovedbildet: Her er de som jobber for fullt med stipend for dagen. Bak fra venstre: rådgiverne Sigrun Feiring, Knut Strand, Nina Herland og Christian Medaas. Foran, seniorrådgiver Marit Ausland.