Kongens fortjenstmedalje til Nordberg

Får medaljen for sin innsats for norsk kriminallitteratur – både i trykt form og som hørespill i NRK.

Krimekspert, forfatter og NRK-mann Nils Nordberg – også en av stifterne av Rivertonklubben og mangeårig president – er tildelt Kongens fortjenstmedalje for sin innsats for norsk kriminallitteratur – både i trykt form og som hørespill i NRK.

Overrekkelsen skjedde under en høytidelig seremoni i NRK, der kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen overrakte diplomet, medaljen og en hilsen fra Det kongelige slott.

Ny Riverton-revolver

Rivertonklubben, som var godt representert under seremonien, overrakte Nordberg en Smith & Wesson, som har overtatt som Riverton-revolver etter at lageret av Naganter tok slutt.

Kongens Fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

 

(Foto: Tom Egeland)