Ny leder for Kiellandsenteret

Hannah Ersland (Foto: Kiellandsenteret)

Hannah Ersland blir leder for Kiellandsenteret i Stavanger.

– Hannah Ersland er et talent som vi har stor tro på i forhold til å  utvikle Kiellandsenteret videre. Hun har engasjement og formidlingsevne som kan bidra til å gjøre Kiellands litteratur og samfunnssyn aktuelt og relevant, sier bibliotek- og kulturhussjef Anne Torill Stensberg.

Ersland har faglig bakgrunn innen informasjonsvitenskap og kulturformidling og har master i museologi fra Universitetet i Oslo. Hun kommer fra en stilling som samlingsforvalter ved Jærmuseet.

Vil gjøre Kiellandsenteret mer tilgjengelig

Lederen for Kiellandsenteret skal jobbe tett med programteamet på Sølvberget for å skape offentlig debatt om samfunn og litteratur. Å skape blest om nyutgivelsene av Kielland som kommer i anledning forfatterens 175-årsjubileum og byjubileet er viktige satsinginger de neste årene.

– Jeg ønsker å jobbe for å gjøre Kiellandsenteret  enda mer tilgjengelig, uansett forkunnskaper om Kielland eller interesse for litteratur, sier Hannah Ersland. – Alt ligger til rette for å lage et levende og spennende møtested i sentrum av Stavanger.

Hanna tiltrer i stillingen til høsten.

Tidligere leder for Kiellandsenteretet, Stine Honoré begynte i juni som rådgiver i Stavanger kommune for å jobbe med Stavangers byjubileum i 2025.