Ny konserndirektør i Gyldendal

TIL GYLDENDAL: Karen Onsager Keiserud. Foto: Yina Chan.

Karen Onsager Keiserud vil få ansvaret for kommunikasjon, merkevarer og samfunnskontakt.

Karen Onsager Keiserud er ansatt som konserndirektør i Gyldendal ASA med ansvar for kommunikasjon, merkevarer og samfunnskontakt. Hun kommer fra stillingen som kommunikasjonsdirektør for letevirksomheten i Equinor.

Gyldendal fremhever i en pressemelding at man beveger seg fra å være et tradisjonelt bokkonsern, til at konsernet skal være en viktig innholds- og tjenesteleverandør – på stadig flere formater og med nye tjenester innenfor både allmenn- og kunnskapsfeltet. I den denne utviklingen blir kommunikasjonsarbeidet stadig viktigere.

Styrker vårt arbeid

Onsager Keiserud blir en del av konsernledelsen i Gyldendal, og vil ha det overordnede ansvaret for selskapets interne og eksterne kommunikasjon, inkludert utvikling av konsernets merkevarer og selskapets arbeid med bærekraft og samfunnskontakt.

– Jeg gleder meg veldig til å få Karen med på laget. Hennes brede erfaring fra både industri, varehandel og mediebransjen vil bidra til å styrke vårt arbeid med å utvikle Gyldendal fremover, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA.

En sjelden mulighet

Onsager Keiserud har vært ansatt i Equinor siden 2012 og har hatt flere ledende kommunikasjonsstillinger i selskapet. Hun var tidligere konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar hos Hafslund og har også bakgrunn fra Varner Gruppen og Metropol TV.

– Det blir vemodig å forlate Equinor etter mange lærerike år, men stillingen hos Gyldendal var en sjelden og spennende mulighet. Som et stort og viktig selskap innen kunnskap og litteraturformidling, med ledende posisjoner i alle bransjens delmarkeder, er selskapet godt posisjonert for å lykkes i den videre omstillingen av bransjen. En sterk kommunikasjonsfunksjon vil bidra til å realisere Gyldendals ambisjoner og jeg gleder meg veldig til å utvikle den videre, sier Karen Onsager Keiserud.

Onsager Keiserud tiltrer stillingen i Gyldendal 3. mai 2021.