Ny fordelingsnøkkel for sakprosa

Generalsekretær i NFFO, Arne Vestbø (Foto: Ilja C. Hendel)

– Vi er veldig glad for at dette har gått gjennom, sier NFFO-leder, Arne Vestbø.

– En bedre innkjøpsordning for sakprosa er en av NFFOs store kampsaker. Forfatterhonoraret som ligger i et innkjøp utgjør en veldig stor andel av en forfatterøkonomi, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

I januar 2023 forelå en ny normalkontrakt for sakprosa, og da var nettopp innkjøpsordningen og Kulturrådet var et tema under forhandlingene. Forleggerforeningen og NFFO hadde et felles ønske om å styrke økonomien knyttet til sakprosa, og sammen anmodet NFFO og DnF Kulturrådet om en endring i fordelingsnøkkelen mellom forlag og forfatter, som ville gi forfattere en større andel av Kulturrådsummen når en bok blir innkjøpt.

NFFO-LEDER: Arne Vestbø (Foto: Ilja C. Hendel)

I henvendelsen ba de Kulturrådet om å endre betalingsmodellen med 7500,- kroner i favør av forfatterne i alle kategoriene for sakprosa for voksne. Nå har Kulturrådet fattet et vedtak i tråd med anmodningen.

– Vi er derfor veldig glade for at dette nå har gått gjennom, og jeg vil takke Forleggerforeningen for at de var med på denne henvendelsen til Kulturrådet. For sakprosaforfattere som har mange økonomiske utfordringer i en dyrtid og få støtteordninger å lene seg mot, er dette et svært viktig bidrag, sier Vestbø, som legger til at arbeidet med å få til en utvidelse av innkjøpsordningen fortsetter videre for fullt.

Tilfredsstillende at godt forhandlingsarbeid gir resultater

Forleggerforeningens leder, Trine Skei Grande er glad for Kulturrådets vedtak. – Vi trenger å styrke sakprosaen, og felles innsats med forfatterne vil bringe oss til målet. I en tid med mange utfordringer er det tilfredsstillende at et godt forhandlingsarbeid gir resultater som teller for begge parter. Det kan vi bare få til når vi går sammen i konstruktive samtaler der begge parter tar og gir. Endringen i fordelingen av Kulturrådsmidlene er en del av en forhandlingsløsning og en ny normalkontrakt som er framtidsrettet.

Direktør i Forleggerforeningen, Trine Skei Grande

Satsene blir dermed følgende, med virkning fra 1.1.24: