Nominert til Språkprisen

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl. (Foto: Anne Valeur)

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl er blant de nominerte til Språkprisen 2018, som i år blir delt ut for sakprosa skrevet på bokmål.

De nominerte til Språkprisen 2018 er klare, og i år er hele fem forfattere nominert. Prisen skal i år tildeles sakprosa skrevet på bokmål, og vil bli utdelt på et eget arrangement på Litteraturhuset i Oslo 15. november 2018 kl. 18.

I tillegg til intervju med prisvinneren, vil det her også bli panelsamtale rundt spørsmålet «Hvordan skrive fengende og forståelig om fag?». Panelet består av journalist og forfatter Marte Michelet, historiker og biograf Iselin Theien, forfatter og kritiker Espen Søbye, og pensjonert forlagsredaktør og leder for språkprisjuryen Sverre Tusvik.

De nominerte til Språkprisen 2018 er:

Nina Brochmann og Ellen Støkken Dahl

Borchmann og Støkken Dahl er legestudenter ved Universitetet i Oslo og har sammen skrevet Gleden med skjeden (Aschehoug, 2017).

«Brochmann og Støkken Dahl viser at det er mulig å starte den store samtalen om den vidunderlige og trøblete kroppen uten å ty til floskler og forvanskende fagterminologi. Å formidle det omfattende kildematerialet (som noteapparat og litteraturliste vitner om) på et skinnende og tindrende klart norsk er rett og slett en stor prestasjon», heter det i juryens begrunnelse.

Dag O. Hessen

Hessen har de siste tjue årene markert seg sterkt i norsk offentlighet som en fremstående forsker i biologi og som en produktiv forfatter. Juryen trekker særlig fram C. Karbon – en uautorisert biografi (Cappelen Damm, 2015) og Vi. Samarbeid fra celle til samfunn (Cappelen Damm, 2017).

«Her viser Hessen seg som en forfatter som både kan mane fram stemningsfulle scener og gjøre vitenskap interessant for et større publikum. Med en imponerende kombinasjon av dybdekunnskap og overblikk viser han uanstrengt sammenhengene mellom mikrobiologi og samfunnsvitenskap og mellom forskningshistorie og aktuell politikk.»

Geir Hestmark

Hestmark er både naturforsker, idé- og vitenskapshistoriker og professor ved Universitetet i Oslo og har skrevet Istidens oppdager. Jens Esmark, pioneren i Norges fjellverden (Kagge, 2017).

«I sin medrivende fortelling viser Hestmark hvordan norske og utenlandske forskerkollegaer ignorerte og til dels motarbeidet Esmarks oppdagelse av istiden. Kildematerialet utgjør mer enn en tredjedel av Hestmarks monumentale biografi, men både i den løpende teksten og i de fyldige sluttnotene klarer forfatteren med smittende entusiasme å introdusere og forklare tung fagterminologi på en pedagogisk og forståelig måte.»

Maria Berg Reinertsen

Hun er journalist i Morgenbladet og sakprosaforfatter og har blant annet skrevet Henriette Schønberg Erken. En norgeshistorie sett fra kjøkkenbenken (Cappelen Damm, 2013) og Reisen til Bretton Woods (Cappelen Damm, 2017).

«Berg Reinertsen presenterer fiffige tankesprang, rikt ordforråd og en leken omgang med fortidige og nåtidige ord og vendinger, enten bagasjen består av en amerikakoffert eller en kaketine.»

Språkprisen

Språkprisen er etterfølgeren av Norsk språkpris. Norsk språkpris ble delt ut i perioden 1992–2003 for fremragende bruk av norsk språk i sakprosa utgitt de siste fem år. Prisen ble gitt annethvert år for bokmål og nynorsk, og prisvinneren mottar 100.000 kroner.

Årets jury har bestått av Sverre Tusvik, leder og pensjonert forlagsredaktør, litteraturkritiker Merete Røsvik, førsteamanuensis ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium, Universitetet i Oslo Toril Opsahl og litteraturkritiker Knut Hoem.

 

 

(Foto Støkken Dahl, Brochmann og Hessen: Anne Valeur. Foto Hestmark: Sturlason. Foto Berg Reinertsen: Fredrik Arff)