NHH-professor: Bokbransjen bør ikke få særbehandling

«Det er ingen god ide å gi bokbransjen særbehandling når det gjelder konkurransereglene,» skriver Lars Sørgard i et innlegg i Dagens Næringsliv. Sørgard er professor ved NHH og Bergen Centre for Law and Economics (BECCLE). Han er skeptisk til en ny bransjeavtale.

«Å gi en næring unntak fra konkurransereglene gir selvsagt andre næringer forhåpninger om at også de kan få et slikt unntak. Det er ikke vanskelig å finne næringer som mener deres situasjon er helt spesiell,» skriver Sørgård, som legger til at det i EU er blitt stadig færre særordninger for enkeltnæringer, for eksempel ved at både bilindustrien og maritim næring ikke lenger har samme spesialbehandling som de hadde tidligere.