Nettbrett øker papirboksalget

Papirboksalget klatrer videre i USA. Årsaken? Nettbrett- og mobilbruk, skal vi tro Jonathan Stolper.

– Vi har kunnet glede oss over sammenhengende vekst i papirboksalget i USA gjennom flere år Riktignok var økningen mindre i fjor, etter som vi mangler de virkelig store bestselgerne, sier NPD Books-sjef Jonathan Stolper.

Økningen fortsetter også inn i dette året:

– Til dags dato er salget opp 2,9 prosent så langt i år, målt i antall eksemplarer. Sakprosasalget øker med 4,8 prosent, mens barne- og ungdomsboksalget er opp 5,7 prosent.

20 bransjer – 20 land

Her hjemme er det Bokhandlerforeningen som holder i tallene, men når boksalg skal måles rundt omkring i de store bokmarkedene i verden, er det gjerne Nielsen BookScan som har tatt seg av dette. Derfor skapte det en viss oppmerksomhet da NPD Research denne våren kjøpte opp Nielsen. Det kan gi visse kartleggingsgevinster i og med at NPD måler 20 bransjer i 20 større land. Dermed kan man lettere se trender på tvers av folks fritidsbruk.

Nielsen har tradisjonelt kun målt papirboksalget, ut fra tall fra forhandlerne. Nå kommer man også til å måle e-boksalget ut fra data fra forlagene, gjennom nyskapningen NPD PubTradeDigital.

E-boknedtur

Nettopp e-bøkene har gått på en liten smell de siste årene – riktig nok fra et høyt nivå i toppåret 2013, da e-bøkene utgjorde hele 28 prosent av antall solgte eksemplarer i det amerikanske bokmarkedet. Deretter har ferden gått jevnt og trutt nedover til en andel på 20 prosent så langt i år. I den samme perioden har altså papirboksalget klatret hvert eneste år.

Jonathan Stolper gir, kanskje noe overraskende, de nyere nettbrettene og mobiltelefonene mye av æren for denne utviklingen:

– Folk har kastet de gamle e-readerne og beveget seg over til tablet’er og mobiltelefoner. Der er det tonnevis av distraksjoner og andre ting å drive med. Så skal folk fordype seg i en bok, vender de stadig oftere tilbake til papir.