– Opptatt av internasjonalisering

Generalsekretæren i NFF mener regjeringen ikke forstår hvor utsatt vår språkkultur er.

Generalsekretæren i Norsk Faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) Tore Slaatta synes det er bra at regjeringen fortsetter å tenke proaktivt på kunstneres og forfatteres økonomiske situasjon. Ellers er han ikke veldig imponert over budsjettet.

 

– Torhild Widweys siste budsjett ga prioritet til det svakeste leddet i næringskjeden, nemlig den kreative; forfatteren, kunstneren og den som i forbindelse med åndsverkloven er den opprinnelige opphaver, mener Slaatta.

– Årets budsjett legger mer vekt på næringsutvikling og internasjonalisering. Dermed flyttes innsatsen over mot de statlig finansierte promoteringsbyråene som OCA (Office for Contemperary Art) og NORLA (Nowegian Literature Abroad) og kommersielle interesser. NFF mener det er viktigere, for kvaliteten, bredden og forfatterøkonomien, at de statlige virkemidlene rundt litteraturen, som innkjøpsordninger og bibliotekvederlag opprettholdes.

 

Lite om bøker spesielt

– Ser du noe om bøker i det hele tatt ved første gjennomsyn av budsjettet?  

 – Nei, utover den setningen i pressemeldingen som sier «I tillegg til å styrke virkemiddel- og støtteapparatet rundt de utøvende og skapende kunstnerne i det frie feltet, vil man bidra til at norsk kunst og kultur når et større publikum.» er det ingenting, så vidt jeg kan se.

– Hva er det viktigste for dere i dette budsjettet? 

For NFF er det positivt at NORLA prioriteres frem mot Frankfurt 2019, og at virkemiddel- og støtteapparatet faktisk styrkes.

Men på det siste er det altså ikke signalisert noen tiltak. For forfattere og litteraturen er det neppe mye å hente her. Som den siste rapporten om forfatterøkonomi i Europa viser, er en god åndsverklov, gode organisasjoner og avtalelisensordninger viktigere enn mye annet.

 

Mer opptatt av e-sigaretter enn e-bøker

– Hva mangler i dette budsjettet?   

– Større forpliktelser for skriftkultur og betydningen av tekstbaserte medier. Regjeringen mangler en forståelse for hvor utsatt vi er som språkkultur og hvor viktig det er å opprettholde leseferdigheter og skrivekyndighet i befolkningen.

Heller ikke momsen på e-boka ser det ut til at de har tatt tak i. Eneste «e-» de er opptatt av er e-sigaretter!