Nadia Ansar og Abid Raja fikk ærespris fra Advokatforeningen

FIKK HVER SIN PRIS: Trygve Staff, leder i Advokatforeningens Oslo krets, delte torsdag kveld ut Oslo krets' ærespris for 2023 til Abid Raja og Nadia Ansar (Foto: privat)

Ekteparet Nadia Ansar og Abid Raja skrev hver sin personlige bok – og nå hedres de av Advokatforeningen.

De to er tildelt Oslo krets’ av Advokatforeningens ærespris for 2023. Juryleder Trygve Staff begrunnet tildelingen med at de to har vist «en sjelden åpenhet» som har hjulpet andre.

– De har ved sine dypt personlige historier bidratt til holdningsendringer og til bedret faktisk rettssikkerhet og styrking av minoriteters rettsvern, sa Staff under prisutdelingen. Han mener åpenheten deres gjør det enklere for andre å snakke der det fram til nå har vært tiet.

– Dette er avgjørende bidrag for faktisk rettssikkerhet, sa Trygve Staff under prisutdelingen.

Nadia Ansar og Abid Raja kalte bøkene, som heter henholdsvis «Min skam» og «Min skyld», for et slags ektefelleprosjekt der de ønsket å bidra til frihet for alle.

– Jeg blir ekstra stolt over å få motta denne prisen sammen med Nadia. Vi har stått i så mange kamper sammen, sa Abid Raja. Han er som kjent utdannet advokat, mens kona er psykolog av yrke.