Mot momsfritak på e-bøker

Nå går Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet inn for å fjerne momsen på e-bøker.

Høyre og Venstre har momsfritak på e-bøker med i sitt stortingsvalgprogram. Arbeiderpartiet vil også fjerne momsen og gjeninnføre bokloven om partiet kommer i posisjon.

 

I Høyres stortingsvalgprogram for 2017-21, som nylig er fremlagt av programkomiteen, står det kort og godt: «Høyre vil innføre momsfritak på e-bøker».

I Venstres program står det: «Venstre vil avvikle det avgiftsmessige skillet mellom papirbøker og e-bøker, og innføre merverdiavgiftsfritak også på e-bøker».

I dag bekreftet også Arbeiderpartiet at også de vil går inn for fullt momsfritak.

E-bøker er i motsetning til papirbøker momsbelagt med 25 prosent.

 

Glad for signalene

Administrerende direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen sier til Dagens Næringsliv at han er glad for signalene og håper på fortgang i gjennomføringen.

Einarsson E

– Vi har tidligere sagt at vi vil bli veldig forundret om ikke regjeringen legger frem dette i statsbudsjettet for 2017. Dermed håper vi at disse programerklæringene ikke lenger vil være «nødvendige», fordi vi allerede er i gang med endringen, sier Einarsson til DN.

Dermed vil e-bøker etter alt å dømme bli betydelig billigere, om det blir regjeringsskifte neste høst, vil

– Mva-påslaget gjøres i bokhandelen, sier Einarsson til avisen. – Bøker som det ikke er fastpris på, styrer bokhandelen prisen på. Når det gjelder fastprisbøkene, er det jo det enkelte forlag som bestemmer prisen. Den eneste muligheten vi har til å følge opp hva som skjer er å følge med på prisutviklingen, på aggregert nivå, på papir- og e-bøker før og etter mva-endringen, sier Einarsson.

For digitale nyhetstjenester fjernet regjeringen momsen allerede 1. mars i år.

 

Vil gjeninnføre bokloven

anette_trettebergstuen_ap
Foto: Stortinget

I dag har også Arbeiderpartiet bekreftet at de vil fjerne momsen på ebøker. Aps stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen sier til Forfatterforeningens nettsted at partiet også vil «gjeninnføre bokloven når vi kommer i posisjon til å gjøre det».

Trettebergstuen er talsperson for Arbeiderpartiets kulturpolitikk og sitter som andre nestleder i Stortingets familie- og kulturkomite og utdyper:

– Det skjer store og raske endringer i mediebransjen og bokbransjen, og det gjør at vi må oppdatere virkemidlene. Vi ser dette som en del av det å bygge demokratiets infrastruktur. Vi vil også gjeninnføre bokloven når vi kommer i posisjon til å gjøre det, sier hun.