En martyr for egne ambisjoner

SAKLIG ONSDAG: Knut Alvsson utkjempet en krig for Norges uavhengighet, men forfatter Øystein Hellesøe hevder han ikke burde kalles noen martyr av den grunn.

Fremstillinger av Norges historie har en tendens til å forsømme perioden mellom vikingtiden og 1814, men ved å velge bort flere århundrer av norsk historie går man  ikke bare glipp av viktige omveltninger, men også spennende historier om intriger, svik og troskap.

 

Adelsmann Knut Alvsson var en av personene hvis handlinger førte til store politiske konflikter under Kalmarunionen, og hans handlinger avgjorde Norges skjebne for de følgende tre hundre årene.

 

Øystein Hellesøe Brekke har en mastergrad i middelalderhistorie, og arbeider for tiden som frilansoversetter. Han har satt seg nærmere inn i denne relativt ukjente perioden i norsk historie, og resultatet er en ekte ridderfortelling. Han bringer Knut Alvsson ut av historiens glemsel, og gir et innblikk i vanlige folks liv i denne perioden.

 

 


 Forside Knut Alvsson

 

Navn: Øystein Hellesøe Brekke

Aktuell med: Knut Alvssons krig (Vigmostad & Bjørke)

 

 

 

 

Hvorfor valgte du å skrive akkurat denne boken?

Jeg hadde lyst til å skrive en bok som jeg ville ha likt å lese selv. En bok som inneholder en spennende historie som jeg ikke kjenner fra før, men som også holder vann faglig sett, og som jeg kan lære noe av. Senmiddelalderen er en veldig lite omskrevet periode i norsk historie, men den er full av dramatiske hendelser og fengende fortellinger, som er ukjente for de fleste. Knut Alvsson er en glimrende innfallsport til perioden.

 

 

Hvorfor har så få hørt om Knut Alvsson, og ikke minst krigen som utspant seg?

For det første har historieundervisningen en tendens til å hoppe bukk over alt mellom vikingtiden og 1814. For det andre ble det en stund veldig populært å vektlegge at «historie er mer enn konger og kriger, slag og store menn». Spennende fortellinger ble nesten bannlyst, historie skulle handle om vanlige folks liv, kosthold, kornavlinger, handelsvolum. Det er jo viktig, men det egner seg dårlig til å vekke entusiasme for faget. Nå er pendelen heldigvis på vei tilbake.

 

 

Hva er det færreste vet om denne tidsperioden i norsk historie?

Mange tror kanskje at Norge ble en del av Danmark da det norske kongehuset døde ut på 1300-tallet. Men i 1501 var Norge fortsatt et eget kongerike. Vi hadde samme konge som Danmark og Sverige, men egne statsinstitusjoner, et eget riksråd og egen adel, om enn stadig svakere.

 

 

Hva var Knuts motiv for å løsrive seg fra den danske kongen?

En av de besnærende tingene med Knut Alvsson er at det ikke er bevart noen kilder som forteller nøyaktig hva han ville oppnå. Jeg tror at Knut var en mann som var vant med å få det som han ville – han kom fra den rikeste familien i Norge – men med denne kongen kom han ingen vei. Han følte seg personlig fornærmet og forbigått. Han ville ha mer makt for seg selv.

 

 

Er det riktig å betegne Knut Alvsson som en slags martyr for norsk selvstendighet?

Nei. Han var en martyr for sine egne ambisjoner.

 

 

Tre egne favoritt dokumentarbøker som du vil anbefale videre?

Den svarte vikingen av Bergsveinn Birgisson. Fantastisk historieformidling.

Alv Erlingsson – Fortellingen om en adelsmanns undergang av Tore Skeie. Et åpenbart forbilde for meg.

The Year 1000 – What life was like at the turn of the first millennium av Robert Lacey og Danny Danziger. En inspirerende måte å skrive om vanlige folks liv på.

 

 

 

Foto: Vigmostad & Bjørke