Millionbeløp til NAOB

Kulturdepartementet har tildelt NAOB 2 millioner kroner, og dermed er de sikret drift ut året.

– Det at myndighetene erkjenner at dette er et levende prosjekt som skal utvikle seg videre er svært viktig, sier seniorredaktør i Kunnskapsforlaget og medlem av NAOB-redaksjonen, Øystein Eek.

Et engangstilskudd på 2 millioner kroner fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet til Det Norske Akademi for Språk og Litteratur ble tildelt fredag. Pengene skal gå til arbeidet med å vedlikeholde og oppdatere den digitale ordbokstjenesten www.naob.no. Dette betyr mye av redaksjonen:

– Dette betyr at vi er sikret finansiering av en redaksjon ut året. For øyeblikk er det fem mennesker som er involvert i redaksjonen. Finansieringen har vært beskjeden og usikker det første halvåret, og vi har jobbet utfra midlertidig støtte fra Schibsted, som er en av flere private aktører som har bevilget midler til fortsatt virksomhet for NAOB, sier Eek.

Frigir private midler

De fleste private fondene har satt som betingelse at bidragene skulle knyttes til en statsbevilgning før de kunne løses ut til bruk av NAOB. Tildelingen fra Kunnskaps- og kulturdepartementet betyr at NAOB har mulighet til å utløse disse midlene:

– Når pengene fra staten kommer, betyr det dermed også at vi kan ta i bruk mer av private midler, forteller Eek.

TILDELING AV TILSKUDD: Helene Uri (visepreses i Akademiet), Nils Heyerdahl (preses i Akademiet), Statsråd Trine Skei Grande, Thomas Nygaard (forlagssjef i Kunnskapsforlaget). (Foto: Kulturdepartementet)

Og NAOB-redaksjonen er klare på hva de frigitte midlene skal brukes til:

– Nå er tanken at det skal gjenetableres en redaksjon av redaktører som skal jobbe på heltid. De skal arbeide med generell oppdatering, besvare kundehenvendelser, forbedre grammatikk-delen og selvfølgelig styrke de over 200.000 artiklene. Vi har også en intensjonsavtale med Nasjonalbiblioteket om å koble litterære sitater med kildemateriale i Bokhylla.

Leksikon utgjør en grunnmur

– Dette er helt avgjørende. Det at myndighetene erkjenner at dette er et levende prosjekt som skal utvikle seg videre, er svært viktig, sier Eek.

Utdelingen av millionbeløpet fredag fant sted i Kunnskapsforlagets lokaler, og det var kulturminister Trine Skei Grande som delte ut midlene:

– Regjeringen vil føre en aktiv språkpolitikk til beste for norsk språk. Der har også ordbøkene en plass. Språk er kultur, og norsk språk er det bare vi selv som har ansvar for å ta vare på, sa kulturminister Trine Skei Grande.

Også for utdanningssektoren er tildelingen viktig:

– Norsk språk er viktig for fri flyt av tillit, informasjon og kunnskap. Digitaliserte ordbøker og leksikalske oppslagsverk utgjør en språklig grunnmur i en moderne kunnskapsnasjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

 

(Hovedfoto: Svein Nordrum)