– Massedrap skjøvet under teppet

– Jeg tror ikke offentligheten aksepterer at påtalemakten skyver et massedrap under teppet, sier Kjell Ola Dahl, som er aktuell med en ny bok om Scandinavian Star. I ukens "Saklig onsdag" retter han skarp kritikk mot politiet og påtalemyndighetene.

Scandinavian Star-ulykken er den største skipskatastrofen i nyere norsk historie, og står som et av vår tids største uløste mysterier.  

 

Mordbrannen som tok livet av 159 mennesker natt til 7.april 1990 er aldri blitt oppklart. Politiet har mottatt kritikk for deres henleggelse av saken og manglende etterforsking. Men saken er ikke blitt latt liggende å støve ned de siste 27 årene. Flere ildsjeler og medier har selv gått gjennom de flere tusen sidene med dokumenter for å finne svar på hva som egentlig foregikk om bord den fatale aprilnatten.

En av disse er forfatter Kjell Ola Dahl. Han har tidligere skrevet en bok om Scandinavian Star-ulykken, og denne våren er han igjen aktuell med en bok om katastrofen, Scandinavian star: Katastrofen og skandalene (Pax). Denne gangen tar han utgangspunkt i etterforskningen fra 2014, og ser nærmere på selve hendelsesforløpet.

 

 

 

Forfatter: Kjell Ola Dahl

Aktuell med: Scandinavian star: Katastrofene og skandalene (Pax)

 

 

 

 

 

 

Hvorfor skrev du akkurat denne boken?

Jeg har skrevet en bok om katastrofen tidligere. Boka Dødens Seilas kom ut i 2012. Det betyr at jeg har fulgt saken tett de siste sju årene, både når det gjelder gravingen gjort av ildsjeler for eksempel i stiftelsen Ny etterforsking av Scandinavian Star og politiets arbeid. Utviklingen i saken har akselerert etter at forrige bok kom ut. Politiet startet ny etterforskning, Stortinget endret lovverket knyttet til straffeloven, Stortinget har satt ned en granskingskommisjon. I tillegg har det kommet fram en mengde nytt og ukjent stoff etter at politiet åpnet saken på nytt.

Tiden er rett og slett moden for en bok som tar for seg sakens fulle bredde. Spesielt fordi politiet forsøkte å gi inntrykk av at saken var parkert da de henla straffesaken for andre gang i august. Det viser seg at denne katastrofen nekter å la seg bli glemt så lenge saken ikke er oppklart.

 

Du hevder at politiet virker mer opptatt av å forsvare eget omdømme enn å etterforske saken ordentlig. På hvilken måte?

Flere forhold tilsier det. For det første gikk politiet ut i starten av etterforskningen og uttalte at de ikke ville fremme siktelser. Det er ganske enestående at politet i etterforskningen av Nord-Europas største massedrap i fredstid allerede før de starter etterforskningen har bestemt seg for ikke å avdekke straffbare forhold. Det betyr at politiet før de startet jobben hadde bestemt seg for å lande på samme konklusjon som de  fremmet i 1990. Denne holdningen har da også preget politiarbeidet som er blitt gjort gjennom de tre siste årene.

Politiet har i sin rapport som ligger til grunn for henleggelsen i august 2016, vektlagt indisier som ikke bryter med konklusjonen gjort i 1990 – og  bevisst sett bort fra funn  som viser at straffbare forhold ble begått mens skipet var under slep og mens det lå ved kai i Lysekil. Politiet unngikk i tillegg å ta et oppgjør med den største skandalen fra 1990 – at politiet den gang pekte ut en tilfeldig passasjer som selv var drept – og ga ham  skylden for massedrapet. Det fantes ikke bevis mot mannen den gang. Det finnes ikke bevis nå. På tross av dette var politiet da de henla saken i august mer opptatt av å forsvare tidligere konklusjoner enn å innrømme at feil ble begått.

 

Hvorfor tror du denne saken står såpass sterkt i den norske offentligheten?

Katastrofen Scandinavian Star er som nevnt Nord-Europas største massedrap i fredstid. Over dobbelt så mange ble drept ombord i denne passasjerfergen enn i 22. juli-terroren. Et så stort antall drepte rammer bredt i Norge. Dessuten har avsløringer i pressen og ildsjelers graving i saken gjennom mange år avslørt at rettsstaten Norge ikke har gjort en god nok jobb, hverken i forhold til de pårørende eller i forhold til allmenhetens generelle rettsfølelse. Det provoserer. Jeg tror ikke offentligheten aksepterer at påtalemakten skyver et massedrap under teppet.

 

Hva er din oppfordring når det gjelder videre etterforskning av denne saken?

Politiet hadde muligheten til rydde bordet med etterforskningen som ble gjenopptatt i 2014. De benyttet ikke sjansen. Men bare ti dager før denne saken ville vært sluset ut i historiebøkene, forandret Stortinget straffeloven slik at mordbrann aldri blir strafferettslig foreldet. Hvis ny og ukjent informasjon dukker opp, skal teoretisk sett politiet etterforske forholdene. Min bok fremmer ny  informasjon som beviser at straffbare handlinger ble begått. Det gjenstår imidlertid å se om påtalemakten har viljen som skal til. Katastrofen Scandinavian Star er blitt Norges Palme-sak, noe påtalemakten må bære et stort ansvar for. Sommeren 2017 vil Stortingets granskingskommisjon fremme sin innstilling. På tross av dette vil saken fortsatt herje i norsk offentlighet – dessverre.

 

 

Hovedfoto: Pax forlag