Markant fall for skolebøker

Skolebarn (foto: istock)

MÅNEDSSTATISTIKKEN: August-tallene fra Forleggerforeningen viser markant nedgang i inntektene fra skolebøker.

Vi har akkurat lagt bak oss skolestart, men i år har fylke- og kommunenes innkjøp av skolebøker vært labert. I alle fall sammenlignet med fjoråret. I august i fjor utgjorde salget nesten 200 millioner i inntekter for forlagene. I år ble inntektene halvert til kun litt under 100 millioner kroner.

Så langt i år er med dette skolebok-omsetningen redusert med 25 prosent, sammenlignet med i fjor.

I tillegg til skolebok-inntektene hadde forlagene i august inntekter på 75 millioner kroner fra digitale læremidler i grunn- og videregående skole. Inntektene her er så langt i år 7 prosent høyere enn i fjor.

Salget av lære- og fagbøker for høyere utdanning er også fallende. Her er nedgangen for året på 10 prosent, tilsvarende 20 millioner kroner.

Fallene i omsetningen av skole- og fagbøker slår spesielt mot de «fire store» forlagshusene som fullstendig dominerer markedet. Gyldendal og Aschehoug er spesielt eksponert, med nesten 70 prosent av inntekten fra disse markedssegmentene.

Fjorårets analoge rekyl

Leder av Forlagsforeningens Læremiddelutvalg og Forlagsdirektør i Gyldendal Undervisning, Ulv Pedersen sier til BOK365 at nedgangen må sees på bakgrunn av et eksepsjonelt godt fjorår:

— Fagfornyelsen innen skoleverket ble igangsatt i 2020 og sammenfalt med effektene av pandemien og behovet for digitale læremidler. Hovedfokus ble dermed lagt på læremiddel som kunne sikre gjennomføringen av hjemmeskolen og problematikken rundt dette. I fjor kom derfor en analog rekyl for å sikre en mer balansert hybrid mellom digitale hjelpemidler og fysiske bøker.

— I revidert statsbudsjett i vår la regjeringen til 115 millioner kroner for å støtte innkjøpene av skolebøker. Disse midlerne har fortsatt ikke blitt implementert i kommunene, men vi regner med at disse vil bidra til å styrke innkjøpene senere i høst.

Stabilt for allmennbok

I allmennbok-segmentet (sakprosa og skjønnlitteratur, alle formater bortsett fra strømming) viser forlagsinntektene for året en forsiktig oppgang på en prosent.

Samlet faller med dette forlagsinntektene 11 prosent så langt i år.

Alle tallene i månedsstatistikken kan du lese her.