Desember-fasit: Labert julesalg

DYSTER DESEMBER: Forleggerforeningens månedsstatistikk for desember viser en nedgang i forlagsinntektene på hele 25 prosent sammenlignet med året før.

Da tallene for forlagsomsetningen i november ble offentliggjort skrev vi at boksalget var bra, men at det lugget litt: oppgangen viste en fallende trend i forhold til tidligere på året. Stigende rente og høye strømpriser ser ut til å ha slått hardt ut på kjøpelysten til jul. Desember-omsetningen for allmennbok-segmentet endte ned hele 25 prosent i forhold til 2021.

I kroner betyr dette at forlagene i desember fikk redusert inntektene med nesten 40 millioner kroner i forhold til året før.

Svakest for sakprosa

Svakest av bokgruppene i julehandelen var sakprosa, hvor nedgangen sammenlignet med desember 2021 ble på hele 31 prosent. Dette bidro til at sakprosa-omsetningen endte på minus 4,2 prosent for året som helhet.

Skjønnlitteraturen ga 18 prosent lavere inntekter enn i julemåneden året før. For året som helhet ble nedgangen på 5 prosentpoeng. Bokgruppen «norsk skjønnlitteratur for voksne» var den som markerte seg mest negativt, for året som helhet summerte nedgangen seg til hele 21 prosentpoeng. Oversatt skjønnlitteratur viste imidlertid bra oppgang og dempet dermed nedgangen for bokgruppa som helhet.

Pocket-året i pluss

Billigbøker (pocket) ga forlagsinntekter som var 22 prosent lavere i desember, men for året som helhet ble det likevel en oppgang på nesten 11 prosentpoeng.

I sum endte forlagsinntektene fra allmennbokmarkedet i fjor på 1,07 milliarder kroner, noe som tilsvarer en nedgang i inntektene på 1,8 prosent.

Skole- og læremidler viste imidlertid i fjor en økning på nesten 150 millioner kroner til 1,04 milliarder kroner (16,4 prosent).

Totalt viser med dette forlagsinntektene samlet en sum på 2,1 milliarder kroner i 2022, opp 6,5 prosentpoeng.

Inntekter fra strømmetjenestene, samt salg av digitale læremidler til skoleverket (300 millioner kroner) er ikke inkludert i tallene over.

Hele salgsoversikten for desember kan du lese her.