Lykkelig kontorrotte

UKAS BOKFJES: Redaktør i Aschehoug, Marius Fossøy Mohaugen, gleder seg til å presentere vårens bøker og nyter å være tilbake blant kolleger på kontoret.

Vår stafettpinne reiser videre. Sist sendte Solveig Øye den til redaktør for norsk skjønnlitteratur i Aschehoug, Marius Fossøy Mohaugen. Han ser frem til å presentere både krim og kortprosa over jul, og sender en ekstra takk til produksjonsansvarlig Line Noreng Frost for å holde hjulene i gang under høstens papirkrise.

Hva jobber du mest med akkurat nå?

Når du sitter så nær maskinrommet som jeg gjør, er bokhøst vel så mye bokvår, og vice versa. Så nå jobber jeg aller mest med bøkene som skal komme ut frem mot sommeren 2022. Det blir en fin blanding av romaner, krim, kortprosa og lyrikk. Noen av forfatterne er gamle travere, andre er helt nye. Jobben er sannelig et privilegium!

Bokbrøken: Hvordan er dine lesevaner – hvor stor andel av boklesingen er forbundet med jobb og hvor mye er ren fornøyelse?

Heldigvis vikler jobb og fornøyelse seg i hverandre hele tiden, og tidvis er dette to størrelser som ikke lar seg skille fra hverandre, men hvis fornøyelse betyr selvvalgt veksler brøken mellom 100-0 og 0-100. Hverdagenes lesning er for det aller meste bestemt av jobben, i feriene bestemmer jeg alt selv (liker jeg å tro i alle fall).

Trekk frem en i bokbransjen du virkelig verdsetter – og hvorfor?

Det er så mange å ta av, og jeg kunne laget en lang liste, men jeg guler ut produksjonsansvarlig Line Noreng Frost. I en postpandemisk bokhøst der forsinkelser og umuligheter har lurt rundt hver eneste sving, har hun vært en klippe i papirkrisen.

Hvis du skulle løfte frem en virkelig god bok du har lest det siste året – hvilken velger du (og hvorfor)?

Vi har familie på Vestlandet, og de to siste somrene har jeg vekselvis lest Jon Fosses Septologien og kjørt gjennom Hardanger. Landskapet forsterker Fosse, og Fosse forsterker landskapet. Jeg sparer det siste bindet til sommeren som kommer.

Hva ville du helst blitt spurt om? (Og hva ville du svart)?

– «Er du glad for å være tilbake på kontoret?» «Gjett om!»