Slik blir corona-kompensasjonen

Kulturminister Abid Raja

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja la i dag frem planene for å kompensere kulturlivet.

– Tiden er inne for å stimulere til økt aktivitet i kultursektoren. Derfor etablerer regjeringen nå en stimuleringsordning for å sikre et bredt tilbud av kulturarrangementer over hele landet. Et rikt og variert kulturliv, med mangfold og bred representasjon, er en forutsetning for et velfungerende demokrati og er viktigere enn noen gang, sa kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja da han onsdag orienterte om regjeringens videre planer for å kompensere kulturlivet for tap som følge av koronakrisen.

900 millioner kroner er satt av til kultursektoren i en ny stimuleringsordning. Kulturdepartementet opplyser at stimuleringsordningen skal bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet, som igjen vil skape aktivitet hos underleverandørene. Målet er at flere skal kunne komme tilbake i arbeid.

Kompensasjonsordningen for arrangører og underleverandører videreføres fram til 30. september. Fra 1. oktober vil ordningen trappes ned og kun omfatte avlyste arrangementer. Fra 1. oktober vil arrangørene få kompensert 70 prosent, og fra 1. november 50 prosent av tapte billettinntekter og merutgifter. Underleverandørene vil få kompensert inntil 50 prosent for tapte inntekter frem til 31. desember i år. Samtidig innføres altså en helt ny stimuleringsordning.

 

 

 

 

 

(Foto: Kulturdepartementet)