Lilleengen: «Ingen sammenligning»

SVARER BOLDBOOKS OG KOLOFON: Artikkelen var ment for selvpubliserende forfattere, ikke som en sammenligning av hvem som er flinkest av etablerte forlag og selvpubliseringsforlag, fremholder Mathias Lilleengen.

Daglig leder i BoldBooks («en selvbetjeningsløsning for forfattere som ønsker å gå utenom tradisjonelle forlag») har kommentert min artikkel «Selvpublisering: Fellene du bør unngå». Hun skriver at jeg insinuerer «at selvpubliserende tar lettere på rettigheter enn forlag gjør». Det gjør jeg ikke. Jeg skriver: «Uansett om du har fått samtykke eller bruker sitatretten, krever åndsverkloven at skal kilden alltid angis “slik som god skikk tilsier”. Her syndes det ofte av selvpubliserende».

Fraskriver seg ansvar

Det relevante utsagnet er ikke sammenligning av hvem som er flinkest av etablerte forlag og selvpubliserende med hensyn til rettigheter. Det gjelder ikke rettigheter. Det gjelder plikten til å oppgi kilder, og det er som kjent noe annet enn eksemplene fra media om plagiat og ærekrenkelse som BoldBooks trekker frem. Mitt utsagn er basert på vår erfaring med rådgivning til folk som publiserer. Ofte er ikke kildehenvisningene gode nok. Artikkelen er ment for selvpubliserende. Hensikten er å gjøre oppmerksom på juridiske forhold som en selvpubliserende kan bli holdt ansvarlig for. Det håper jeg også BoldBooks setter pris på, all den tid «BoldBooks står ikke ansvarlig for innholdet som forfatteren publiserer» og «Boldbooks.no fraskriver seg ethvert ansvar som måtte oppstå dersom du ikke har tilstrekkelige rettigheter til materialet og ved å akseptere våre vilkår bekrefter du at boldbooks.no vil holdes skadesløse i nevnte tilfeller», kilde: BoldbBooks brukervilkår: https://boldbooks.no/brukerbetingelser/#generelt

Ufullstendig sitat

Daglig leder i Kolofon Forlag AS («et selvpubliseringsforlag) skriver at «Lilleengen påstår «Det er imidlertid vanskeligere å få en grundig redaksjonell gjennomgang av teksten uten et forlag». Det gjør jeg ikke. Jeg skriver: «Det er imidlertid vanskeligere å få en grundig redaksjonell gjennomgang av teksten uten et forlag, selv om det er mulig å innhente uttalelser om manuskriptet fra frilanskonsulenter». Det som står etter komma er altså utelatt. Der sier jeg at selvpubliserende kan innhente hjelp fra frilansere. Kolofons kommentar er et ufrivillig eksempel på et ufullstendig sitat i strid med god skikk. Kolofons kommentar viser på mange plan at artikkelen min burde vært lest bedre. Og så gjentar jeg: artikkelen er ment for selvpubliserende. Det er ikke sammenligning av hvem som er flinkest av etablerte forlag og selvpubliseringsforlag. Det er ikke min oppgave å vurdere om det riktig når Kolofons påstår «I dag har selvpubliserere de samme mulighetene og tilgangene til forlagstjenester som de tradisjonelle forlagene har». Det får andre avgjøre.

 

MATHIAS LILLEENGEN

Bing Hodneland advokatselskap DA