Bokleserne blir eldre

Bokleserne blir eldre. Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningens store leserundersøkelse viser at ungdommen leser mindre og de eldre leser mer. Men nesten ni av ti nordmenn leser bøker.  

Leserundersøkelsen, som publiseres i dag, viser at nesten ni av ti nordmenn, 88 prosent av oss, leser bøker. Og vi kjøper flere bøker enn for to år siden. I snitt kjøpte bokkjøperen 0,8 flere bøker i 2017 enn i 2015.

Men lesergruppen blir eldre. Undersøkelsen viser at lesingen i den eldste aldersgruppen (59+) har holdt seg stabilt over en tiårsperiode med rundt 24 leste bøker i året i gjennomsnitt. Mens det er en nedgang i antall leste bøker blant de såkalte unge voksne (25-39 år) i samme periode, og det samme i aldersgruppen 40-59 år.

– Stabilt høyt nivå

Kristenn Einarsson: Stabilt høyt nivå. Foto: Vebjørn Rogne

Undersøkelsen viser også at leserne blir stadig mer digitale. Bruk av e-bøker og lydbøker øker, og stadig flere handler bøker på nett.

Direktøren i Forelggerforeningen, Kristenn Einarsson, mener at leserundersøkelsen bekrefter at nordmenn er opptatt av å lese bøker.

– At lesingen holder seg stabil på et så høyt nivå er bemerkelsesverdig i en tid hvor bruken av de aller fleste tradisjonelle medier har gått ned, sier Einarsson.

Mindre norsk hos de unge

Når det gjelder den yngste aldersgruppen i undersøkelsen (15-24 år), holder lesingen seg relativt stabil sett i et tiårsperspektiv, men det er antydning til en nedgang i antall leste bøker på norsk.

Det er i aldersgruppen 15-24 år at vi finner den største andelen ikke-lesere. Det er ifølge undersøkelsen ikke noen tydelig utvikling på dette over tid.

Undersøkelsen viser også en nedgang i lesing for barn. 76 prosent av foreldre med barn under ti år i husstanden leste for barna daglig eller minst 2-3 ganger i uken i 2017. Dette er en nedgang på 2 prosentpoeng fra 2015, hvor det ble målt et rekordhøyt nivå.

Lydbøker og e-bøker mer populære

Vi var enda mer digitale i 2017 enn i 2015, og både lydboken og e-boken er i vekst. En noe større andel av bokleserne lyttet til lydbok i 2017 enn tidligere, og lydbokbrukerne hører flere bøker i snitt enn tidligere.

18 prosent av bokleserne leste e-bok mot 16 prosent i 2015, og også der er det en liten økning i antall leste i snitt.

Lesing på fremmedspråk er mer fremtredende på e-bokformatet enn de andre formatene, viser undersøkelsen.

Også kjøpsvanene viser at e-bokformatet er i vekst. Andelen av befolkningen som kjøper e-bøker har økt fra 12 prosent i 2015 til 16 prosent i 2017. E-ebokkjøperen kjøpte i snitt 10,1 e-bøker, hvorav 3,5 var på norsk.

Undersøkelsen viser også at den større andel av mannlige enn kvinnelige bokkjøpere har kjøpt e-bøker, og andelen av bokkjøperne som kjøper e-bøker er større jo yngre gruppen er.

Fremdeles bok i butikk

Trine Stensen: Tilgjengeligheten har økt

Bokhandelen er, ifølge leserundersøkelsen, fremdeles den foretrukne handelskanalen for bokkjøp. 74 prosent av befolkningen kjøpte én eller flere bøker i fysisk bokhandel i 2017. Det er en økning på 3 prosentpoeng fra 2015. Kvinner handler flest bøker i fysisk bokhandel, men det er størst økning hos menn: Kvinnelige bokkjøpere kjøpte 9,5 bøker i snitt i bokhandel i 2017, mens menn kjøpte 8,3 bøker

Men: 44 prosent av bokkjøperne kjøpte minst én bok på nett i 2017, mot 39 prosent i 2015.

– Som i annen varehandel øker netthandelen, samtidig som flest fortsatt foretrekker den tradisjonelle bokhandelen, sier direktør Trine Stensen i Bokhandlerforeningen. — Tilgjengeligheten til boka har økt med nye kanaler og nye format. Bokhandelen er et viktig utstillingsvindu for litteratur og nettopp den egenskapen verdsettes av bokkjøperne, sier Stensen.

Kvalitet

Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen mener at det er innholdet i bøkene som er den viktigste motivasjonsfaktoren for at andelen boklesere er såpass høy som den er i Norge. Og at det er viktig å holde kvalitetsnivået.

– Vi vil fortsette å tilby leserne en stor bredde av kvalitetslitteratur; vi tror nøkkelen til den svært høye leserandelen i befolkningen ligger nettopp der, sier han.

Om leserundersøkelsen:

Leserundersøkelsen blir gjennomført annenhvert år av IPSOS på oppdrag fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Utvalget er tilfeldig trukket som et standard, landsrepresentativt omnibusutvalg med ca. 1.000 telefon og webintervjuer i alderen 15 år+.

 

(Hovedfoto: Creatista / Thinkstock)