Danmark med #metoo-kodeks

Bransjeforeningen Danske Forlag har lansert en kodeks for å forhindre seksuelle krenkelser i dansk bokbransje.

Tidligere i år gjennomførte Danske Forlag en undersøkelse om uønsket seksuell oppmerksomhet på danske forlag. Undersøkelsen konkluderte med at det ikke var omfattende problemer i bokbransjen. Nå lanserer Danske Forlag et regelverk for «å opprettholde denne gode kulturen på forlagene».

Danske Forlag skriver følgende på sin hjemmeside:

«Bokbransjen skal være et trygt sted å arbeide, og som forlag var vi et ansvar for at det er et godt og profesjonelt miljø i bransjen. I Danske Forlag vil vi gjerne være med på å understøtte en bransje hvor vi behandler hverandre med respekt».

Foreningen skriver videre at kodeksen kan brukes av medlemsforlagene som en mal når de skal «utvikle en politikk for å forebygge seksuelle krenkelser på arbeidsplassen».

Les kodeksen fra Danske Forlag her. 

 

(Hovedfoto: iStock)