– Ikke noe omfattende problem

(Foto: Michaklootwijk/iStock)

DANSK METOO: Seksuell trakassering er ikke noe omfattende problem i dansk bokbransje, skal vi tro en fersk undersøkelse og kommentarer fra sentrale danske bokbransjeaktører.

Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag (den danske forleggerforeningen) iverksatte før jul en anonym undersøkelsen rundt uønsket seksuell atferd mellom forlagsansatte og forfattere. Nå foreligger resultatene.

«Enkeltstående hendelser»

Advokat Pernille Backhausen, som har vært ansvarlig for undersøkelsen, hevder de ikke har avdekket noe omfattende problem:

– Det er ikke noe i tilbakemeldingene som tyder på at bransjen har et omfattende problem med uønsket seksuell oppmerksomhet i kontaktflaten mellom forlag og forfatterstand. Tilbakemeldingene tegner ikke et bilde av at bransjen har grunnleggende strukturelle utfordringer. Det er tale om enkeltstående hendelser, som ligger innenfor hva man dessverre kan kjenne igjen fra andre bransjer.

I alt er det mottatt 72 tilbakemeldinger, hvorav 30 ligger innenfor undersøkelsens ramme og viser til uønsket seksuell oppmerksomhet i form av bemerkninger, fysisk berøring og oppfordring til bytte av seksuell oppmerksomhet mot positiv behandling. 18 av disse hendelsene har funnet sted de siste ti årene.

Ser frem til videre samarbeid

Direktør for Danske Forlag, Christine Bødtcher-Hansen er glad for funnene til undersøkelsen:

– Det er godt å konstatere at undersøkelsen ikke indikerer at det i forholdet mellom forfatterne og forlagene er snakk om strukturelle utfordringer i forhold til uønsket seksuell oppmerksomhet. Men vi merker oss at det er forfattere som har hatt dårlige opplevelser i samarbeidet med forlaget sitt. Som forlag har vi et stort ansvar for å opprettholde et godt og profesjonelt miljø i bransjen, og vi ser frem til et mer formalisert samarbeid med forfatterforeningene, og arbeide for en bransje hvor vi behandler hverandre med respekt.

Formann for Danske Skønlitterære Forfattere, Peter Adolphsen, er også fornøyd med at undersøkelsen er gjennomført:

– Det ville vi som en relativt liten forening ikke vært i stand til å gjennomføre på egenhånd. Vi ser frem til et godt samarbeid videre med undersøkelsens resultater og fremtidige handlinger på dette området.

Vil ha forpliktende samarbeid

Formann for Dansk Forfatterforening, Morten Visby, påpeker at selv om konklusjonen viser at det ikke foreligger noe omfattende problem, må de fremdeles jobbe for å sikre en trygg bransje for alle:

– Rapporten vitner om enkelte opplevelser som er av en karakter som er uforenelig med et profesjonelt og velfungerende samarbeid mellom forlag og forfatter. Men når man tenker på den store mottakergruppen for undersøkelsen, er det ikke noe som tyder på at dette er den rådende kulturen, men heller noen enkeltpersoner med en grenseoverskridende atferd. Det er ikke grunn til å tro at disse enkelthendelsene kjennetegner bransjen generelt. Det er jeg meget glad for, sier Visby, og fortsetter:

–  Men vi skal som bransje være bedre til å sikre at man ikke står alene dersom man har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Jeg vil jobbe for at vi i løpet av de kommende månedene utarbeider et konkret og forpliktende samarbeid mellom forlag og forfatterforeninger.

 

(Foto/ill: iStock)