Kulturbudsjettet: Kun en tredjedel av hva skolene trenger

Kristenn Einarsson.

– Regjeringen bevilger kun en tredjedel av pengene skolene trenger. Her legger politikerne sten til byrden i en allerede presset kommuneøkonomi, og setter samtidig elevenes læring på spill. Dette er svært alvorlig, sier Kristenn Einarsson, administrerende direktør i Forleggerforeningen.

Nye læreplaner for hele grunnopplæringen skal implementeres i norske klasserom i årene som kommer, og skolene vil ha behov for nye læremidler i alle fag, på alle trinn. Men regjeringen bevilger langt fra nok penger til at skolene skal kunne kjøpe inn disse læremidlene og gjennomføre prestisjeprosjektet. Det er bekymringsverdig, skriver Forleggerforeningen i en pressemelding.

Savner lesesatsing og innkjøp av sakprosa

Forleggerforeningen ser også med bekymring på at man i Kulturbudsjettet ikke viderefører satsingen på lesing og litteraturformidling som startet med Bokåret 2019. Det er et akutt behov for en langsiktig og bred lesesatsing, og flere av tiltakene etablert i forbindelse med Bokåret-satsingen burde fått muligheten til å virke også i årene fremover. Det ser heller ikke ut til at det bevilges midler til å forbedre innkjøpsordningen for sakprosa, som også har et behov for å styrkes.

Noen lysglimt

Men budsjettet byr også på noen lysglimt. Forleggerforeningen ser positivt på at det i Regjeringens forslag til statsbudsjett legges opp til å øke bevilgningene til NORLAs drift. Denne økningen vil gjøre det mulig for bokbransjen å videreføre den massive satsingen på eksport av norsk litteratur vi har hatt de siste årene. Det er gledelig. Også økningen i kunstnerstipendene er en god nyhet for bokbransjen.